Actueel

Wil jij je vrije tijd goed besteden?

Hestia is van en voor huurders van Portaal in Amersfoort. Hestia komt dus ook op voor jouw belangen. Op het moment dat Portaal of de gemeente plannen hebben die huurders raken, is Hestia er bij.
Jij ook?

Bestuurswerk voor Hestia is niet eenvoudig en resultaten niet snel bereikt, maar biedt daarom juist veel kansen. Samen met de andere bestuursleden kan jij veel betekenen voor duizenden huurders in Amersfoort en daarbuiten.

Kom het bestuur van Bewonersvereniging Hestia versterken en maak het verschil.

30 nieuwe leden bij Het Masker

Bewonerscommissie Het Masker heeft een ledenwerfactie voor Hestia gedaan. Dat heeft 30 nieuwe leden opgeleverd. Daar zijn we heel blij mee.

We zijn de commissie daarom heel dankbaar voor haar inzet.

Hestia zet zich belangeloos in voor alle huurders van Portaal in Amersfoort en is sterk dankzij haar leden.
Welkom!

Zonnepanelen op woongebouwen

Portaal wil de duurzaamheid van haar woningen vergroten en de woonlasten verlagen. Ze plaatst daarom zonnepanelen op complexen.
Dit initiatief juichen de huurdersbelangenverenigingen (HBV’s) toe.

Inmiddels liggen zonnepanelen op 42 complexen in Amersfoort, Arnhem, Nijmegen, Leiden en Utrecht.
5 complexen liggen in Amersfoort.

Mijn Wooncoach

Als huurder veranderen uw woonwensen over de jaren met u mee. Misschien overweegt u om te verhuizen naar een huis zonder trap of fuin of meer in de buurt van uw famailie of winkels. U weet nu wat u aan huur betaalt en daarbij ziet u misschien een beetje op tegen de rompslomp die bij een verhuizing komt kijken.

Mijn Wooncoach biedt verhuisbegeleiding op maat.

Huur blijft voor meesten gelijk in juli

Portaal verhoogt de huur niet voor 80% van haar huurders. Dit is samen met de huurdersbelangenverenigingen (HBV’s) besloten.

De huur voor het merendeel van de huurders met een jaarinkomen van minder dan 44.360 euro blijft gelijk, Portaal heft dus niet de maximale huurverhoging van 2 procent voor deze groep.
Daarentegen krijgen huurders met een inkomen van meer dan 44.360 een huurstijging van maximaal 4,6 procent. Portaal en de HBV’s hebben over deze huurders een meningsverschil; de HBV’s zien geen financiële noodzaak voor deze verhoging.