Actueel

Mijn Wooncoach

Als huurder veranderen uw woonwensen over de jaren met u mee. Misschien overweegt u om te verhuizen naar een huis zonder trap of fuin of meer in de buurt van uw famailie of winkels. U weet nu wat u aan huur betaalt en daarbij ziet u misschien een beetje op tegen de rompslomp die bij een verhuizing komt kijken.

Mijn Wooncoach biedt verhuisbegeleiding op maat.

Huur blijft voor meesten gelijk in juli

Portaal verhoogt de huur niet voor 80% van haar huurders. Dit is samen met de huurdersbelangenverenigingen (HBV’s) besloten.

De huur voor het merendeel van de huurders met een jaarinkomen van minder dan 44.360 euro blijft gelijk, Portaal heft dus niet de maximale huurverhoging van 2 procent voor deze groep.
Daarentegen krijgen huurders met een inkomen van meer dan 44.360 een huurstijging van maximaal 4,6 procent. Portaal en de HBV’s hebben over deze huurders een meningsverschil; de HBV’s zien geen financiële noodzaak voor deze verhoging.

Veel vraag naar huurhuis maar weinig aanbod

De vraag naar huurwoningen neemt toe, terwijl het aanbod krimpt. Er komen vooral koopwoningen bij. Een verontrustende trend, zeggen experts, en bovendien onnodig: corporaties hebben het geld er iets aan te doen.

Door sloop en verkoop worden veel woningen aan de huurmarkt onttrokken, terwijl er juist veel huurwoningen nodig zijn, door de toename van het aantal eengezinshuishoudens en de groeiende migratie.

Resultaten van het Digitaal Advies Panel

Een van de manieren waarop Hestia de meningen van huurders hoort is door het peilen van meningen via digitale vragenlijsten. Alle huurders kunnen meedoen met dit Digitaal Advies Panel (DAP). De uitkomsten van de peilingen hebben invloed op onze adviezen aan Portaal en op de inzet van Hestia. We vertellen de panelleden wat er uit de peilingen komt en wat we er mee gaan doen.

Bewonersvereniging Hestia wijst het huurakkoord af

Onlangs hebben Aedes, de vereniging van woningcorporaties, en de Woonbond, die de Nederlandse huurders vertegenwoordigt, een ‘sociaal huurakkoord’ gesloten. Hierin staan afspraken over de huurverhogingen in de komende jaren. De huurdersbelangenverenigingen van Portaal zijn geschrokken van de hoofdlijn van het akkoord: ook de komende jaren vinden huurverhogingen plaats, zelfs tot 2,5 % boven de inflatie, ook voor de laagste inkomens. De huurdersbelangen verenigingen wijzen het huurakkoord dan ook af.