Actueel

Gezocht! vrijwillige energie klussers

Sommige mensen willen wel, maar kunnen niet. Wordt vrijwilliger en help mensen in jouw buurt met het aanbrengen van eenvoudige energiebesparende middelen zoals radiatorfolie, tochtstrips enz.
NMU organiseert een training om mensen die zelf bezig zijn met energie besparen op te leiden tot energiecoach of klusser.

Verslag Ledenvergadering 17 mei 2022

Op 17 mei hield Hestia haar ledenvergadering in het mooie KadeCafé.
Daar zijn de jaarstukken vastgesteld en bestuursleden benoemd. Leden hebben ook vragen gesteld waar het bestuur mee aan de gang gaat.
De formele vergaderpunten zijn heel efficiënt behandeld, waarna we in het café geanimeerde gesprekken hebben gevoerd over drie actuele onderwerpen: doorstroming, inclusieve wijken en energiebesparing.

Eerste sleutel woningen Struweelpad

Woensdag 30 maart ontving Dominique Rijntjes als eerste bewoner van het Struweelpad de sleutel voor haar woning uit handen van Julia Lunter, asset manager bij woningcorporatie Portaal. Op de plek van de voormalige bibliotheek aan de Engweg in Hoogland heeft aannemer van Wijnen een woongebouw gerealiseerd met 20 sociale huurwoningen. Het nieuwe adres is Struweelpad.

Huuraanpassing in onzekere tijden

De coronamaatregelen geven veel onzekerheid.

De gezamenlijke huurderbelangenverenigingen (HBV’s) van Portaal hebben Portaal daarom opgeroepen om de huuraanpassing 2020 uit te stellen. 

Vooralsnog wil Portaal niet ingaan op ons verzoek en zet de geplande huuraanpassing door.

De gezamenlijke HBV’s kijken nog of er ruimte is voor gesprek met Portaal hierover.