Actueel

Hestia wijst Manifest Passend Wonen af

Minister Ollongren ontving op 7 juni het Manifest Passend Wonen van Portaal en 22 andere woningcorporaties. Met dit Manifest wil Portaal de discussie over het functioneren van de woningmarkt op gang brengen. Hestia en de andere huurdersorganisaties van Portaal wijzen het Manifest af. Het Manifest betekent niet alleen een fundamentele afbraak van de huurbescherming, maar leidt ook tot een vergaande inbreuk op de privacy.

Zonnig Portaal

Portaal wil graag dat u duurzaam en betaalbaar kunt wonen. De komende twee jaar krijgen huurders van eengezinswoningen van Portaal de kans om mee te doen aan dit unieke zonnestroomproject. Om dit mogelijk te maken werkt Portaal samen met Greenchoice..
De bewoners krijgen hierdoor de kans om mee te doen aan een uniek zonnestroomproject. De zonnepanelenleverancier beoordeelt of de woning geschikt is voor de plaatsing van zonnepanelen en wat voor besparing dit gaat opleveren. Als u woning geschikt is ontvangt u bericht via de post van Portaal en Greenchoice.
Direct weten wat u gaat besparen? Vraag een persoonlijk aanbod aan via de speciale website van Portaal.

Deel seniorenwoningen verliest label 55+

De huurderswerkgroep seniorenhuisvesting heeft in april haar tweede bijeenkomst gehouden. Portaal presenteerde een onderzoek naar de seniorencomplexen in Soest en Amersfoort. Daarna volgde een gesprek over de vraag: Wat maakt een seniorenwoning geschikt voor senioren? Nu ligt er een plan van Portaal voor het ontlabelen van 138 seniorenwoningen. Daarover hebben Hestia en VHOS advies uitgebracht.

Zonnepanelen op eengezinswoningen

Aan het einde van dit jaar start Portaal met het aanbieden van zonnepanelen aan individuele huurders met een eengezinswoning. Portaal gaat hierbij wijk voor wijk aan de slag. Huurders ontvangen met de post een aanbod van de zonnepanelenleverancier. Deze beoordeelt of uw woning geschikt is voor de plaatsing van zonnepanelen en rekent voor u uit welke besparing u kunt verwachten.

Portaal opent Jouw Thuis winkel in Soesterkwartier

Jouw Thuis, dat is kiezen hoe je zelf wilt wonen. Kiezen uit verschillende producten, zoals zonnepanelen en isolatie. En kiezen wanneer de monteur komt. Normaal voor eigenaren van koopwoningen, niet gebruikelijk voor huurders. Maar wel in het Soesterkwartier waar Portaal zijn huurders wel die keuzevrijheid biedt met de aanpak Jouw Thuis. Gisteren opende Portaal een winkel in de Primulastraat.

Wil jij je vrije tijd goed besteden?

Hestia is van en voor huurders van Portaal in Amersfoort. Hestia komt dus ook op voor jouw belangen. Op het moment dat Portaal of de gemeente plannen hebben die huurders raken, is Hestia er bij.
Jij ook?

Bestuurswerk voor Hestia is niet eenvoudig en resultaten niet snel bereikt, maar biedt daarom juist veel kansen. Samen met de andere bestuursleden kan jij veel betekenen voor duizenden huurders in Amersfoort en daarbuiten.

Kom het bestuur van Bewonersvereniging Hestia versterken en maak het verschil.

30 nieuwe leden bij Het Masker

Bewonerscommissie Het Masker heeft een ledenwerfactie voor Hestia gedaan. Dat heeft 30 nieuwe leden opgeleverd. Daar zijn we heel blij mee.

We zijn de commissie daarom heel dankbaar voor haar inzet.

Hestia zet zich belangeloos in voor alle huurders van Portaal in Amersfoort en is sterk dankzij haar leden.
Welkom!

Zonnepanelen op woongebouwen

Portaal wil de duurzaamheid van haar woningen vergroten en de woonlasten verlagen. Ze plaatst daarom zonnepanelen op complexen.
Dit initiatief juichen de huurdersbelangenverenigingen (HBV’s) toe.

Inmiddels liggen zonnepanelen op 42 complexen in Amersfoort, Arnhem, Nijmegen, Leiden en Utrecht.
5 complexen liggen in Amersfoort.