Actueel

Deel uw ervaringen en maak kans op een kadobon

De onderhoudswerkzaamheden aan de woningen van Portaal worden uitgevoerd door VOC. VOC is een ‘dochterbedrijf’ van Portaal. Portaal is opdrachtgever en VOC voert uit. Omdat er regelmatig bij de huurdersorganisaties (HBV’s), ook bij Hestia, klachten over VOC binnenkomen, richten de HBV’s van Portaal in 2019 hun aandacht op het functioneren van VOC. Zijn de huurders tevreden? Loopt de afhandeling van reparatieverzoeken goed? En zijn er nog verbeterpunten aan te dragen?

Verhuurdersheffingen de wereld uit – teken nu de petitie

Sinds 2013 heeft Den Haag de woningcorporaties twee heffingen opgelegd en daar is een derde heffing, de “Anti Tax Avoidance Directive” (ATAD), bijgekomen. De corporaties verder belasten en toch van hen inspanningen verwachten op het gebied van woningbouw en duurzaamheid is tegenstrijdig.

Hestia steunt het initiatief van huurdersorganisatie STOK en vraagt u ook de petitie tegen deze heffingen te tekenen.

Hestia wijst Manifest Passend Wonen af

Minister Ollongren ontving op 7 juni het Manifest Passend Wonen van Portaal en 22 andere woningcorporaties. Met dit Manifest wil Portaal de discussie over het functioneren van de woningmarkt op gang brengen. Hestia en de andere huurdersorganisaties van Portaal wijzen het Manifest af. Het Manifest betekent niet alleen een fundamentele afbraak van de huurbescherming, maar leidt ook tot een vergaande inbreuk op de privacy.

Zonnig Portaal

Portaal wil graag dat u duurzaam en betaalbaar kunt wonen. De komende twee jaar krijgen huurders van eengezinswoningen van Portaal de kans om mee te doen aan dit unieke zonnestroomproject. Om dit mogelijk te maken werkt Portaal samen met Greenchoice..
De bewoners krijgen hierdoor de kans om mee te doen aan een uniek zonnestroomproject. De zonnepanelenleverancier beoordeelt of de woning geschikt is voor de plaatsing van zonnepanelen en wat voor besparing dit gaat opleveren. Als u woning geschikt is ontvangt u bericht via de post van Portaal en Greenchoice.
Direct weten wat u gaat besparen? Vraag een persoonlijk aanbod aan via de speciale website van Portaal.

Deel seniorenwoningen verliest label 55+

De huurderswerkgroep seniorenhuisvesting heeft in april haar tweede bijeenkomst gehouden. Portaal presenteerde een onderzoek naar de seniorencomplexen in Soest en Amersfoort. Daarna volgde een gesprek over de vraag: Wat maakt een seniorenwoning geschikt voor senioren? Nu ligt er een plan van Portaal voor het ontlabelen van 138 seniorenwoningen. Daarover hebben Hestia en VHOS advies uitgebracht.

Zonnepanelen op eengezinswoningen

Aan het einde van dit jaar start Portaal met het aanbieden van zonnepanelen aan individuele huurders met een eengezinswoning. Portaal gaat hierbij wijk voor wijk aan de slag. Huurders ontvangen met de post een aanbod van de zonnepanelenleverancier. Deze beoordeelt of uw woning geschikt is voor de plaatsing van zonnepanelen en rekent voor u uit welke besparing u kunt verwachten.