home2024-05-06T09:34:20+02:00

Berichten van Hestia

Hestia is de huurdersbelangenvereniging van en voor huurders van Portaal in Amersfoort. Hestia is een vrijwilligersorganisatie en bestaat 30 jaar.   We zijn van en voor u.   Samen staan we sterk!  

Hoe meer leden, hoe sterker we staan!

Alle huurders van Portaal hebben voordeel bij een sterke bewonersvereniging. Een vereniging met veel leden heeft kracht en invloed. Hoe meer leden Hestia heeft, hoe meer de vereniging namens alle huurders kan spreken. Hestia verdedigt ook uw belangen.

Resultaten bereikt door Hestia voor u:

Meten is weten

Een bewoner in het Soesterkwartier was heel blij met haar nieuwe keuken en vroeg of de tegels ook gelijk vervangen en uitgebreid konden worden. De tegels waren nog niet afgeschreven, mevrouw moest de vervanging daarom zelf betalen. De kosten waren per vierkante meter. Zij is hiermee akkoord gegaan, het werk is uitgevoerd en de rekening betaald.

Toen alles rond was, heeft een bekende eens naar de rekening gekeken en de betegeling nagemeten. Mevrouw had ruim € 400 te veel betaald! Zij wilde natuurlijk dit geld terug krijgen. Na tussenkomst van Hestia is dit uiteindelijk gelukt.

Zo – dat is snel!

Een nieuwe bewoner heeft twee jaar lang bij Portaal aan de bel getrokken over de noodzaak van een schilderbeurt voor zijn tuinpoort. Na verhuizing van de oude bewoners was de poort immers van Portaal. Na twee jaar en nog geen schilderbeurt, is hij bij Hestia terecht gekomen. Twee weken later was de poort geschilderd en kreeg hij een potje verf om het eventueel zelf bij te kunnen houden!

Andere wending

Meerdere huurders in één complex vroegen of Hestia duidelijkheid van Portaal kon krijgen over eventuele plannen voor plaatsing van dubbelglas. De vraag kwam naar aanleiding van vochtproblemen in de woningen, waarbij dubbele beglazing de oplossing leek.

Dubbele beglazing stond bij Portaal niet in de planning, maar ook Portaal had van dit complex klachten over vocht ontvangen en is op onderzoek uitgegaan. Er bleek zo veel vocht te zijn dat condens niet de oorzaak kon zijn van de problemen. Dubbele beglazing was dus ook niet de oplossing.

De buitenmuren van het complex bleken de oorzaak. Portaal heeft de vulling van de dilatatievoegen van het complex hersteld, waarna de vochtproblemen opgelost zijn.

Stankproblemen

Hestia kon niet helpen bij het oplossen van stankproblemen in een slaapkamer. De stank komt van buren die ‘s- avonds op het balkon roken en de lucht de aangrenzende slaapkamer intrekt. De oplossing van dit probleem ligt in de relatie tussen deze buren en bereidheid rekening met elkaar te houden. Hestia heeft de weg naar buurtbemiddeling aangegeven maar speelt geen rol bij de oplossing.

Gelijkheid

Toen een dakraam vervangen moest worden, ging de huurder er van uit dat zij een geïsoleerd raam met glas zou krijgen, net als bij andere woningen in de straat. Toen bleek dat zij een kunststoffenraam zou krijgen heeft ze Hestia ingeschakeld. Na bemiddeling is het alsnog een raam met glas geworden, met de toezegging van Portaal dat er voortaan beter gelet zou worden op gelijke beoordeling van gelijke gevalle

Schadevergoeding

Door bemiddeling heeft een huurder schadevergoeding gekregen. Portaal maakte een fout door meer vloerdelen uit een woning te verwijderen dan afgesproken. De schadevergoeding was nodig omdat er als gevolg van de fout, meer vloer vernieuwd moest worden.

Bedankt Hestia

Ruim 9 jaar geleden ben ik in de Leliestraat in een maisonnettewoning komen wonen.?Prima woning, alleen was wel iedere winter de galerij die voor de woning is met grote regelmaat spekglad.

Van sommige buren kreeg ik al de waarschuwing op die momenten voorzichtig te doen, want ook zij waren al eens ten val gekomen door de gladde galerij.?Aangezien ik in het verleden al 2 langdurige gipsperiodes heb moeten doorstaan door ongelukkige valpartijen, zat bij mij de schrik er goed in. Telefonisch heb ik Portaal benaderd met de vraag of ze niet iets aan de galerij konden verbeteren met het oog op de gladheid ?s winters.
Als tegenreactie werd mij een zak strooizout thuis bezorgd, dit terwijl er duidelijk bij mij in de meterkast stond dat het bestrooien van de galerij met zout of pekel niet toegestaan was.?Op een gegeven moment ben ik in contact gekomen met Hestia. Vanaf 2013 hebben zij bij Portaal de gladde galerij onder hun aandacht gebracht.

Na te hebben uitgelegd hoe gevaarlijk glad de galerij in de winter was werd de zaak in behandeling genomen door Portaal.?In een brief die ik van Portaal ontving d.d. 17 juni 2014, kreeg ik de toezegging van Portaal dat in 2015 er een anti-sliblaag op de vloer van de galerij aangebracht zou worden.?En inderdaad bijna een jaar later is deze week de vloer behandeld met een anti-sliblaag.

Ik ben benieuwd hoe we nu komende winter over de galerij kunnen lopen, hoop dat het gevaar nu geweken is.?Hestia bedankt voor jullie inzet en bemiddeling met Portaal. Ook Portaal bedankt dat ze hun gedane belofte zijn nagekomen.

Contactgegevens

Van Randwijcklaan 33
3814 AB AMERSFOORT
Telefoon: (033) 470 10 49
secretariaat@bvhestia.nl
www.bvhestia.nl

SPREEKUREN:
maandag en donderdag
van 09:00 tot 12:00 uur.

Hestia Magazine

Ga naar de bovenkant