Aan de slag in de buurt

De buurt waar je in woont heeft invloed op je woonplezier. Als bewoner heb je zelf invloed op je woonomgeving.

Bent jij bereid energie te steken in het verbeteren van de eigen woonomgeving en bevorderen van contacten onderling? Er zijn veel mensen die wat willen doen, maar niet direct het voortouw willen nemen. Buurtbewoners met ideeën, maar niet weten waar te beginnen.

Hestia helpt bewonersgroepen bij het tot stand komen van activiteiten bedoeld voor het bevorderen van buur(t)contacten en/of verbetering van de leefomgeving rondom een complex.

Lees op pagina 14 en 15 van onze Magazine het verhaal van de bewoners in de wijk “DE LINIE”. Zij zijn samen aan de slag tegen zwerfvuil.