Activiteitenplan Hestia 2020

Elk jaar schrijft het bestuur een activiteitenplan voor het komende jaar. We kijken dan naar wat er goed gaat, maar vooral naar wat beter kan en hoe we dat willen bereiken. Ook voor 2020 is een activiteitenplan geschreven. De leden bespreken het plan tijdens de Algemene Ledenvergadering op 21 april 2020.

 

Een aanloop naar de toekomst

De opeenvolgende activiteitenplannen van Hestia lopen in elkaar over, ze staan niet los van elkaar. Sommige onderwerpen blijven aandacht vragen, bij herhaling of met een verschuiving van accenten naar mate resultaten worden geboekt of omstandigheden veranderen. Weinig activiteiten stoppen abrupt met de jaarwisseling.

Zo is er in de afgelopen jaren in etappes een verschuiving van aandacht ontstaan. Het plan voor volgend jaar is ontstaan uit de ontwikkelingen van voorgaande jaren.

De in 2015 ingevoerde Woningwet en de centralisering van beleidsontwikkeling bij Portaal hadden in 2016 en 2017 diepe sporen getrokken in het bestuur. De vereiste inzet en de inhoud van het werk waren in korte tijd sterk veranderd. Een ander soort bestuurder bleek nodig.

Het aantal, de kwaliteit en de inzetbaarheid van bestuursleden waren punten van zorg geworden. In 2018 kreeg het bestuur in het activiteitenplan daarom prioriteit.

In 2019 hebben we de tijd genomen om weer om ons heen te kijken. Hestia werkt met veel partijen samen zoals Portaal en de HBV’s, zowel in Amersfoort als daarbuiten. Daarnaast natuurlijk ook met gemeente Amersfoort. Helaas is het contact met de huurder in alle vergaderdrukte, wat op de achtergrond geraakt.

We hebben aan onszelf vragen gesteld: Hoe zijn de werkrelaties met onze partners? Wat kan en moet anders?

We hebben ondertussen bij onze partners aangegeven dat dingen anders moeten en daarbij grenzen gesteld. Ook hebben we met elkaar gesproken over wat we willen en wat haalbaar is als het om contact met de huurder gaat.

 

In 2020 dichter bij de huurder

In 2020 willen we dichter bij de huurder komen. We gaan aan de slag met nieuwe werkvormen.

We gaan aan de slag met de vragen over hoe we huurders kunnen bereiken, informeren en betrekken, ondanks grote vergaderdruk en de waan van de dag. Hoe kunnen we de druk op het bestuur beter verdelen en organiseren zodat er ook ‘puf’ overblijft voor nieuwe initiatieven? En hoe kunnen onze partners ons hierbij helpen?

Hoe we dit denken te doen is opgenomen als acties in het activiteitenplan.

Activiteitenplan Hestia 2020