Adviesdossiers

Bewonersvereniging Hestia is een belangrijke gesprekspartner voor Portaal. De vereniging heeft invloed op de plannen van Portaal door het geven van gevraagd en ongevraagd advies. Voor sommige beslissingen moet Portaal eerst advies van Hestia hebben gevraagd.

Hestia adviseert namens alle huurders

Bij het opstellen van adviezen horen we graag hoe de huurders over het onderwerp denken. We peilen de meningen op verschillende manieren, afhankelijk van het onderwerp.

> Meer informatie over hoe je je mening kan laten horen

Adviesdossiers

Hieronder is een aantal dossiers opgenomen waarover Hestia heeft geadviseerd.

Wil je meer weten over deze of andere dossiers, of over het advieswerk van Hestia? Neem contact op, we informeren je graag.

> Huurverhoging 2016

> Instaptarief Onderhoudsabonnement

> Asbestbeleid

> Zelf aangebrachte veranderingen

> Energiezuinige woningen

> Huurbeleid

> Prestatieafspraken 2016 – 2020

> Participatie van huurders in een VvE