Asbestbeleid

Hestia is gevraagd advies uit te brengen over het concept Asbestbeleid van Portaal.

Belangrijke onderdelen van dit beleid zijn:
–        inventarisatie van asbest in Portaal woningen
–        bepalen van maatregelen en saneringsurgentie
–        hoe asbestsanering plaats gaat vinden
–        scholen van eigen personeel en het inhuren van specialistische bedrijven
–        communicatie en informatie richting huurders.

Behalve het uitbrengen van een advies heeft Portaal Hestia een aantal stellingen voorgelegd. Graag horen wij de mening van het Digitaal Advies Panel over deze stellingen. Daarnaast wil Hestia u enkele aanvullende vragen stellen.

Hestia heeft de mening van huurders gepeild over dit plan en de stellingen van Portaal.
De uitkomsten van de peiling zijn gebruikt bij het opstellen van ons advies

Lees verder:

Adviesaanvraag Asbestbeleid

Advies Hestia Asbestbeleid

Reactie Portaal op adviezen asbestbeleid

Verslag meningspeiling Asbestbeleid