Energiezuinige woningen

 

Portaal Eemland en Energiebesparing

Het verduurzamen van huurwoningen is van groot belang om enerzijds het comfort te verhogen en anderzijds de energielasten voor de huurder te verlagen. Daarom heeft Hestia in 2013 een aantal activiteiten uitgevoerd:

  • een raadpleging onder leden en huurders,
  • een Bewoners Energie Bijeenkomst voor leden en huurders
  • diverse malen overleg met Portaal Eemland
  • overleg met de gemeente Amersfoort
  • uitbrengen van een Magazine geheel gewijd aan energiebesparing

Het doel van deze activiteiten was om: (1) met Portaal afspraken te maken over welke complexen tot 2020 worden verduurzaamd, (2) met Portaal afspraken te maken over de daling van de woonlasten door energiebesparing en (3) bewustwording onder huurders, wat zij zélf aan energiebesparing kunnen doen.

Hestia is erin geslaagd het onderwerp bij zowel huurders als Portaal goed onder de aandacht te brengen. Er kwamen veel positieve reacties op het Magazine en door de raadpleging (waaraan door 58 huurders is deelgenomen) kregen we inzicht in wat voor huurders belangrijk is.

Het omzetten in concrete acties bij Portaal is lastiger. Het eerder geformuleerde beleid van Portaal (alle woningen in 2020 op standaardkwaliteit, d.w.z. dubbel glas, en minimaal label C) blijft gehandhaafd. Hiervoor komt er in 2014 een uitvoeringsprogramma, waaruit zal blijken wélke complexen wanneer aan de beurt komen. Een extra tandje erbij in Amersfoort, wat Hestia graag wil, is niet aan de orde. De aandacht van Portaal Eemland gaat vooral uit naar Soest, waar meer woningen van slechte kwaliteit zijn. Ook heeft Hestia kritiek geuit op het feit dat Portaal een jaar nodig heeft om een uitvoeringsprogramma te maken.

Om alle woningen op minimaal label C te krijgen, is bovendien meer nodig. Dan moet bij bepaalde complexen bijvoorbeeld ook gevelisolatie gebeuren en daarvoor is 70 % draagvlak onder de bewoners nodig. In het uitvoeringsprogramma  moet duidelijk worden welke complexen in Amersfoort hiervoor in aanmerking komen. Hestia zal hier nauwgezet naar gaan kijken. Inmiddels is wel duidelijk dat een aantal woningen in de Bloemenbuurt in 2014 zullen worden aangepakt.

> Verslag meningspeiling Energiezuinige woningen (pdf-bestand)

> Hestia Magazine november 2013 (pdf-bestand)

Bekijjk video over het project Stroomersnelling