Huurbeleid

Portaal heeft aan alle huurderbelangenverenigingen (HBV’s) gevraagd advies uit te brengen over haar voornemens rondom het huurbeleid. De HBV’s hebben gezamenlijk advies uitgebracht.

Het advies is negatief. Het beleid leidt tot huurverhogingen.  De HBV’s maken zich ernstig zorgen over de betaalbaarheid van de huren voor de lage en lage middeninkomens. Sociale huurwoningen dreigen met dit beleid onbetaalbaar te worden.

Hestia heeft twee adviezen uitgebracht: een over het centrale huurbeleid en een over de uitwerking voor Portaal Eemland.

Portaal heeft vrijwel al onze adviezen naast zich neergelegd, en wijst daarbij op de verhuurdersheffing die heel veel geld kost. Wel is Portaal bereid de gevolgen van het nieuwe huurbeleid goed te monitoren en beleid voor de midden inkomens in onderling overleg uit te werken. Het nieuwe huurbeleid is op 1 november 2013 ingegaan. Daarmee is in Amersfoort tevens Huur op Maat definitief tot een einde gekomen.

Lees meer:

> Adviesaanvraag Huurbeleid (pdf-bestand)

> Gezamenlijk advies Huurbeleid (pdf-bestand)

> Reactie Portaal op gezamenlijk advies (pdf-bestand)