Instaptarief Onderhoudsabonnement

Hestia heeft een adviesaanvraag ontvangen over een instaptarief voor het onderhoudsabonnement.

Het onderhoudsabonnement is voor Portaal niet meer betaalbaar. Om het wel betaalbaar te krijgen, wil Portaal méér huurders bewegen om een abonnement te nemen. Dit willen ze als volgt doen:

1)      Nieuwe huurders stimuleren om direct bij het huren van een nieuwe woning een abonnement te nemen. Het instappen is dan gratis. Als de huurder later alsnog een abonnement wil nemen, kost dit €50

2)      Huurders die op dit moment geen abonnement hebben, kunnen nu eenmalig gratis een abonnement nemen. Daarna moeten ze het instaptarief van € 50 betalen.

Portaal noemt die € 50 het instaptarief, maar feitelijk is het een ‘later-instappen-tarief’.

Dit systeem is vergelijkbaar met de Wegenwacht, als je met panne langs de weg staat en ter plekke lid van de Wegenwacht wilt worden, moet je daar eenmalig extra voor betalen.

Het idee van Portaal is dat als dit instaptarief tot meer betalende abonnees leidt, dan zou de abonnementsprijs van € 6,61 per maand omlaag kunnen. Bij hoeveel abonnees en hoeveel lager, doet Portaal (nog) geen voorstellen voor.

Wij hebben de mening van huurders hierover gepeild.

 

Samenvatting van de resultaten 

Deze peiling heeft veel reacties losgemaakt. Veel respondenten hebben ook de moeite genomen hun antwoorden toe te lichten. Deze toelichtingen zijn deels gelijkluidend en daarom in het verslag samengevat. De toelichtingen bieden zicht op de zorgen en vragen van huurders als het om onderhoud en het onderhoudsabonnement. Ook geven de toelichtingen inzicht over misverstanden die over het onderhoudsabonnement bestaan.

Bij het advies aan Portaal neemt Hestia de volgende punten uit de peiling mee:

  • Bij nieuwe verhuringen moeten de huurders bedenktijd krijgen, niet onmiddellijk moeten tekenen om €50 instapkosten te vermijden.
  • €50 is te hoog als instaptarief
  • €6,61 als abonnementstarief is te hoog (mogelijkheden voor evt kleine en grote abonnement?)
  • Als een instaptarief, dan abonnementsgeld omlaag
  • Betere voorlichting.

Hestia neemt een aantal andere punten ook mee bij de advisering.

 

Lees verder:

Adviesaanvraag instaptarief Onderhoudsabonnement

Advies Instaptarief Onderhoudsabonnement

Verslag peiling Instaptarief Onderhoudsabonnement

Reactie Portaal op adviezen HBV’s instaptarief bij Onderhoudsabonnement