Proefproject Participatie van huurders in een VvE

Er ontstaan steeds meer complexen van Portaal met zowel huur- als koopwoningen. Bij appartementengebouwen wordt dan een Vereniging van Eigenaren (VvE) opgericht, die beslist over het onderhoud van onder meer de fundering, muren, kozijnen en balkons. Portaal zit als groot eigenaar in deze VvE. Maar hoe wordt de zeggenschap van de huurders gewaarborgd?

Na intensief overleg is in het najaar van 2013 in principe overeenstemming bereikt tussen Portaal en de huurderbelangenverenigingen over de manier waarop huurders betrokken worden in de VvE. Er wordt gekozen voor het model dat door de woningcorporatie Woonbron is ontwikkeld, waarbij huurders in de VvE stemrecht krijgen over diverse onderwerpen, zoals leefbaarheid en andere onderwerpen die raken aan de portemonnee van de huurder.

Proefproject is afgerond

Van 2014 tot juli 2016 is een proefproject uitgevoerd met de voorgenomen manier van werken. In Amersfoort hebben complexen De Gele Lis en Telemannhof hieraan meegedaan.