Zelf aangebrachte veranderingen

Opgelet: Nieuwe regels voor zelf klussen in huis

Op 1 april 2014 is het nieuwe beleid ingegaan voor het Zelf Aanbrengen van Veranderingen (ZAV) in de woning. Het gaat om aard- en nagelvaste toevoegingen aan de woning zoals het uitbreken van een muur, verbetering van sanitair of keuken of een dakraam plaatsen.

De belangrijkste spelregels zijn:

  • Je moet vóóraf schriftelijke toestemming vragen aan Portaal. Afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Een ZAV moet bijvoorbeeld voldoen aan bepaalde technische en veiligheidseisen.
  • Voor een aantal ZAV’s wordt (achteraf) een vergoeding uitgekeerd als je verhuist.
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de ZAV.
  • Bij vertrek uit de woning moet de ZAV in goede staat zijn en voldoen aan de vooraf vastgelegde voorwaarden.
  • Als de ZAV niet mag blijven zitten, bijvoorbeeld omdat geen toestemming is verleend of de ZAV niet voldoet aan de eisen, kan je de nieuwe huurder vragen de ZAV over te nemen. Als die dat niet wil, moet je de ZAV ongedaan maken.

Heb je een ‘oude’ ZAV waarvoor je geen toestemming hebt of die nog niet is uitgevoerd?

Heb je een ZAV die is uitgevoerd vóór 1 april 2014? Dan gelden de afspraken die je destijds hebt gemaakt en die per brief zijn vastgelegd. Dit geldt ook voor aanvragen die zijn goedgekeurd, maar nog niet zijn uitgevoerd.

Aanvragen waarvoor Portaal meer dan een half jaar geleden toestemming heeft gegeven, maar die nog niet zijn uitgevoerd, vallen onder het nieuwe beleid en moet je opnieuw aanvragen!

Twijfel je of een al aangebrachte ZAV is goedgekeurd? Tot 1 april 2015 kan je niet geregistreerde ZAV’s laten inspecteren en alsnog afspraken maken over eventuele overname bij een verhuizing.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je terecht op de website van Portaal. Per ZAV kan je zien welke technische eisen worden gesteld en of je bij vertrek een vergoeding krijgt. Je kan daar ook een formulier downloaden om toestemming te vragen voor een ZAV.