Gemeente Amersfoort, woningcorporaties de Alliantie en Portaal en huurdersorganisaties Hestia en Huurdersbelangenvereniging de Alliantie regio Amersfoort, hebben vandaag nieuwe afspraken gemaakt over de rechtspositie van huurders bij sloop en renovatie van sociale huurwoningen in Amersfoort. In het bijzonder wanneer huurders door sloop of renovatie moeten verhuizen. De betrokken partijen vinden het belangrijk dat de rechten van huurders bij sloop en renovatie goed zijn geregeld. De afspraken zijn geldig tot en met 2023.

Positie huurders

De gemaakte afspraken zijn aanvullend op de wettelijke regelgeving en de reglementen van de Alliantie en Portaal. Uitgangspunt van deze afspraken is een gelijke positie van huurders bij sloop- en renovatieprojecten in sociale huurwoningen in heel Amersfoort.

Maatwerk op projectniveau

De betrokken partijen hebben afspraken gemaakt over het uitvoeren van een woonwensenonderzoek, verstrekken van een urgentieverklaring bij verhuizing en het verkrijgen van minimaal 70% draagvlak van de huurders bij sloop en renovatie. Voor het leveren van maatwerk maken de woningcorporaties met de huurdersorganisatie op projectniveau aanvullende afspraken in een sociaal plan.

 

Het volledige reglement kunt u hier downloaden Kaderafspraken 2019 2023

Gepubliceerd Op: dinsdag, 9 april, 2019Views: 53

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!