Auteur Archieven: Muhittin Göktas

Wetsvoorstel nieuwe opzet corporatiestelsel

Het stelsel van woningcorporaties wordt op een nieuwe leest geschoeid. Het taakgebied van corporaties wordt gericht op het huisvesten van lagere inkomens, het toezicht wordt versterkt en gemeenten en corporaties gaan bindende prestatieafspraken maken over wat lokaal nodig en mogelijk is. Het wetsvoorstel (novelle) van minister Blok (Wonen) waarin dit wordt geregeld, is vandaag ingediend bij de Tweede Kamer.

Je hebt invloed

Woonlasten stijgen en de gemeente en Portaal bezuinigen. Als huurder merk je dat. Hestia zet zich in voor betaalbare woningen in fijne buurten, maar je hebt zelf ook invloed!

Hestia biedt handvatten om alleen of samen met complex of buurtgenoten aan de slag te gaan.

Op de foto: Bewoonster van DE LINIE aan de slag tegen zwerf

Adviesdossiers

Bewonersvereniging Hestia is een belangrijke gesprekspartner
voor Portaal. De vereniging heeft invloed op de plannen van
Portaal. Door het geven van gevraagd en ongevraagd advies
behartigd Bewonersvereniging Hestia de belangen van haar
leden. Voor sommige beslissingen moet Portaal eerst advies
van Hestia hebben gevraagd.