Deel seniorenwoningen verliest label 55+

De huurderswerkgroep seniorenhuisvesting heeft in april haar tweede bijeenkomst gehouden. Portaal presenteerde een onderzoek naar de seniorencomplexen in Soest en Amersfoort. Daarna volgde een gesprek over de vraag: Wat maakt een seniorenwoning geschikt voor senioren? Nu ligt er een plan van Portaal voor het ontlabelen van 138 seniorenwoningen. Daarover hebben Hestia en VHOS advies uitgebracht.

 

Plannen Portaal

Deze zomer ontvingen Hestia en VHOS de notitie ‘Ontlabelen seniorenwoningen’ van Portaal. Portaal heeft onderzocht welke 55plus woningen nog voldoen aan de eisen, en welke niet (meer). Wat ook meespeelt in de besluitvorming over ontlabelen is het feit dat senioren voor sommige seniorencomplexen nauwelijks nog belangstelling hebben, bijvoorbeeld als het gaat om tweekamerwoningen.

Naar aanleiding hiervan wil Portaal in Amersfoort 138 seniorenwoningen ontlabelen en 56 seniorenwoningen toevoegen. In Soest worden geen seniorenwoningen ontlabeld.

 

Leeftijdgenoten

De huurderswerkgroep vindt het ontlabelen van seniorencomplexen niet altijd een goed idee. Een deel van de senioren wil immers alléén met leeftijdgenoten wonen, terwijl anderen graag met verschillende leeftijden wonen. Er moeten daarom voldoende seniorenwoningen blijven. Ook vindt de werkgroep dat Portaal met andere partijen moet zorgen voor méér moderne en levensloopbestendige woningen in verschillende woonvormen.

 

Advies Hestia en VHOS

Hestia en VHOS hebben inmiddels advies uitgebracht, op basis van de uitkomsten van de werkgroep. Hestia en VHOS zijn met het ontlabelen akkoord. De belangrijkste adviezen en voorwaarden hierbij zijn:

  • Het op grote schaal ontlabelen van seniorencomplexen is niet wenselijk, mede gezien het sluiten van woonzorgcentra.
  • In de komende vijf jaar wordt niet verder ontlabeld
  • Bewonerscommissies van te ontlabelen seniorencomplexen moeten vooraf advies kunnen uitbrengen.
  • Ontlabel géén gelijkvloerse grondgebonden woningen want deze zijn in trek bij senioren.
  • Maak de woningadvertenties voor seniorenwoningen informatiever en aantrekkelijker.
  • Heb aandacht voor de senioren in ontlabelde complexen. Zij kozen ooit bewust voor de rust van een seniorencomplex en het wonen onder leeftijdsgenoten.
  • Laat bewoners van seniorenwoningen meepraten over het verder verbeteren van de woningen.
  • Werk met een doorschuifregeling binnen complexen, zodat senioren in de eigen buurt van hoog naar laag (begane grond) gelijkvloers kunnen gaan wonen.

We gaan binnenkort met Portaal aan tafel zitten om het advies te bespreken.

Wat vindt de werkgroep een geschikte seniorenwoning?

VHOSTIA advies seniorencomplexen ontlabelen

 

Wat ging hieraan vooraf?