‘Energiebesparing’, ‘duurzaamheid’ en ‘betaalbaarheid’ zijn met elkaar verweven en onderwerpen die vanuit zeer verschillende invalshoeken benaderd (kunnen) worden.

Op deze pagina zijn daarom verschillende dossiers samen geplaatst:

  • Portaal heeft in oktober 2017 het beleid voor zonnepanelen voor eengezinswoningen vastgesteld. Vanaf 2018 kunnen huurders van deze woningen een aanbod van Portaal verwachten:> zonnepanelen voor eengezinswoningen
  • Portaal wil haar complexen verduurzamen. Zij plaatste daarom in 2017 en 2018 zonnepanelen op het dak van 117 complexen, waarvan 7 in Amersfoort. De panelen helpen om de kosten van stroom in gezamenlijke ruimtes te beperken :> zonnepanelen op complexen

Zonnepanelen op eengezinswoningen- hoe staat het er mee?

Besparen op energiekosten bij eengezinswoningen
Aan het einde van dit jaar start Portaal met het grootschalig aanbieden van zonnepanelen aan individuele huurders. Portaal noemt dat Zonnig Portaal en start in de regio Eemland en gaat wijk voor wijk aan de slag. Portaal koopt de zonnepanelen en de huurder betaalt een maandelijkse bijdrage, die de helft is van de verwachte besparing voor een gemiddeld huishouden per paneel per maand. Alle opbrengsten van de panelen zijn voor de huurder, zodat hij duurzaam en betaalbaar kan wonen.

Hoe werkt het?
Huurders die in aanmerking komen ontvangen met de post een aanbod van de zonnepanelenleverancier. Deze beoordeelt of uw woning geschikt is voor de plaatsing van zonnepanelen en rekent voor u uit welke besparing u kunt verwachten.

Kom ik aan de beurt?
Portaal wil dat al haar huurders betaalbaar en duurzaam kunnen wonen. Toch krijgt niet iedereen een aanbieding voor zonnepanelen, bijvoorbeeld omdat sommige woningen niet gunstig liggen voor de zon, of omdat er bijvoorbeeld onderhoud aan het dak gepland staat. Ook kan het zijn dat zonnepanelen worden aangeboden in andere onderhouds- of renovatieprojecten, zoals bijvoorbeeld met het project Jouw Thuis. Daarnaast kunnen de vakmannen van de leverancier niet overal tegelijk zijn, wat betekent dat Portaal iedere maand een paar honderd huurders een aanbieding stuurt. Op die manier krijgen zon 7.000 huurders van een eengezinswoning van Portaal een aanbieding tussen 2019 en 2021.

Wat levert het op?
U gaat met zonnepanelen eigen stroom opwekken, die u zelf kunt gebruiken. Hierdoor hoeft u minder stroom bij uw elektriciteitsleverancier af te nemen en heeft u maandelijks een lagere elektriciteitsrekening. Op deze manier bespaart u en houdt u onderaan de streep geld over. Op basis van 8 zonnepanelen levert het u een gemiddelde besparing van 210 euro per jaar op.

Voor informatie en advies ga naar :https://www.zonnigportaal.nl/

Zonnepanelen voor eengezinswoningen

In 2018 aanbod Portaal aan huurders in Amersfoort en Soest

Zonnepanelen voor eengezinswoningen

Portaal heeft in oktober 2017 het beleid voor zonnepanelen op eengezinswoningen vastgesteld. Huurders van deze woningen in Amersfoort en Soest kunnen vanaf 2018 een aanbod van Portaal voor zonnepanelen verwachten. Van de verwachtte energieopwekking moet de huurder 50 procent zelf betalen. De rest komt voor rekening van Portaal. De zonnepanelen kunnen de huurder een besparing van enkele tientjes per maand opleveren.

Advies Hestia en VHOS
Afgelopen voorjaar legde Portaal haar plannen ter advies voor aan de huurdersbelangenverenigingen (HBVs). De HBVs hebben kritisch gekeken naar de kosten voor de huurder. Een ingewikkeld verhaal, met termen als wattpiekwaarde, kale stroomprijs en niet-verrekenbare servicekosten. De HBVs zijn voorstander van zonnepanelen, maar waren het niet eens met de berekeningssystematiek. Ook leek het, dat Portaal zou verdienen aan de zonnepanelen.

Gesprek Portaal
In een gesprek heeft Portaal uitgelegd hoe de kosten voor de huurder worden berekend. Toen werd duidelijk dat de bijdrage die Portaal aan de huurder vraagt, kostendekkend is. Met andere woorden: Portaal verdient er niet op. Daarmee konden de HBVs groen licht geven. Wel moet voorkomen worden dat een nieuwe huurder straks dubbel gaat betalen: n via de servicekosten n via een toename van het aantal woningwaarderingspunten. Portaal komt hiervoor met een oplossing. Over twee jaar wordt het nieuwe beleid gevalueerd.

Heeft u belangstelling? Kijk op uw jaarafrekening om te bepalen welk aandeel van uw energieverbruik door de zonnepanelen kan worden gedekt, en wat dan nog via de reguliere leverancier moet worden geleverd. Voor meer informatie: www.portaal.nl

Voordelen voor de huurder
Een huurder met zonnepanelen op zijn dak bespaart al snel een paar tientjes per maand op zijn woonlasten. Of de zonnepanelen het gehele energieverbruik van de huurder kunnen dekken verschilt per situatie. Een gezin met twee kinderen verbruikt vaak mr energie dan 8 panelen (het aantal dat je op je dak krijgt) kunnen opwekken. Dit is echter persoonlijk en hangt onder meer af van de grootte van het huishouden, het aantal elektrische apparaten in huis en hoe energiezuinig je leeft.

Individueel aanbod
Vanaf 2018 worden huurders in Amersfoort en Soest met een woning die geschikt is voor zonnepanelen individueel benaderd. Ze krijgen een aanbod dat speciaal is afgestemd op hun situatie. Er komt een speciale website waar huurders informatie kunnen vinden.

Voorbeeldberekening kosten en opbrengsten van 8 zonnepanelen in 2017
Opbrengst per jaar (in kilowattuur) van 8 zonnepanelen: Kwh 1890
Prijs per kilowattuur (afhankelijk van het contract): 0,204
Totale kosten per jaar: 385,56
50 procent hiervan betaalt de huurder: 192,78 (de rest betaalt Portaal), dit wordt per maand verrekend.
Bijdrage per maand voor de huurder: 16,07
Bijdrage per paneel: 2,01

Deze vaste bijdrage betaalt de huurder via de servicekosten, en wordt elk jaar gendexeerd.

Zonnepanelen op complexen

Zonnepanelen op flats
Portaal gaat door met het duurzamer maken van haar bezit. In maart en november 2017 zijn op een aantal flatgebouwen zonnepanelen geplaatst. In Amersfoort staan ze nu op 7 gebouwen. De panelen helpen om de kosten van stroom in gezamenlijke ruimtes te beperken.De huurdersbelangenverenigingen (HBVs) in alle regios juichen dit initiatief toe.

Wat aan de plaatsing voorafging
Voordat de panelen zijn geplaatst heeft Portaal met alle HBVs overlegd. Dit overleg ging vooral over de verdeling van de financile voordelen van de opbrengsten van de panelen. Ook de controleerbaarheid van de opbrengsten en de betrokkenheid van huurders bij deze vergroening van het complex hadden onze aandacht.

Dit overleg heeft een aantal punten voor de huurders opgeleverd. Zo is er nu vastgelegd:

  • dat de huurders in het complex de financile voordelen van een lagere energierekening van algemene ruimtes terugzien bij de afrekening van de servicekosten
  • dat als dit voordeel omslaat in een nadeel, dit niet bij de huurders terecht komt
  • dat Portaal zal blijven investeren in energiebesparing, ook na de plaatsing van de panelen
  • dat de opbrengsten van de zonnepanelen voor de betreffende huurders zichtbaar en controleerbaar zijn.