Financiering (tijdelijke) bewonersgroepen

Bewonersgroepen kunnen een vergoeding ontvangen voor activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van buur(t)contacten en/of verbetering van de leefomgeving rondom het complex.
De vergoeding is gebaseerd op het aantal woningen van Portaal dat bereikt wordt door de voorgestelde activiteiten en is gemaximeerd.
De hoogte van de vergoeding per woning en het maximumbedrag worden jaarlijks door het bestuur van Hestia vastgesteld.

Een bewonersgroep of -commissie kan maximaal twee keer per kalenderjaar een vergoeding voor bijzondere activiteiten ontvangen.

Aanvragen
Een aanvraag voor vergoeding kan het hele jaar plaatsvinden. De aanvraag voor vergoedingen moet voorzien zijn van:

a. beschrijving van de activiteiten en doelstellingen
b. een specificatie van de adressen/ straten waarvoor de activiteit wordt georganiseerd
c. een begroting
d. begin- en einddatum
e. contactpersoon
f. rekeningnummer

Het bestuur kan om nadere toelichting van de aanvraag verzoeken.

Betaling en verantwoording
De aanvrager maakt verslag van de activiteiten. Hierin staan tenminste:

a. Het aantal deelnemers
b. De resultaten (in woord en/of beeld)
c. De werkelijk gemaakte kosten, onderbouwd met betalingsbewijzen

– Betaling van de aangevraagde vergoeding gebeurt uiterlijk vier weken na ontvangst van het verslag.

– Voorschotten zijn mogelijk