Handreiking Huurdersparticipatie in VvE

handreiking-vve2Huurders in gemengde complexen, de huurderbelangenverenigingen en Portaal hebben samengewerkt aan het tot stand brengen van een handreiking voor Huurdersparticipatie in Vereniging van Eigenaren (VvE).

Handreiking huurderparticipatie in VvE

 

Wat hieraan vooraf ging kunt u lezen via: proefproject huurderparticipatie in VvE