Hestia – van en voor huurders van Portaal in Amersfoort

Bewonersvereniging Hestia is de vereniging van huurders van Portaal in Amersfoort. We praten namens alle huurders met Portaal over actueel beleid en de plannen die Portaal heeft.  Hestia heeft een vrijwillig bestuur, een secretariaat, inhoudelijke ondersteuning en een eigen kantoor.

 

Bewonersvereniging Hestia heeft op 18 april 2013 besloten dat Hestia haar activiteiten voortaan meer zal richten op alle huurders van Portaal in Amersfoort.

 

Waarom deze verandering?
Zowel Portaal als Hestia zijn op zoek naar nieuwe manieren om huurders te betrekken bij zaken als hun woning, energiebesparing en hun woonomgeving. Uit een enquête over participatie bleek dat huurders vaak bereid zijn zich in te zetten, maar er minder voor voelen om dit via een vereniging of een bewonerscommissie te doen. Daarom heeft Hestia besloten voortaan alle huurders direct te betrekken bij de activiteiten van Hestia.

Hestia voor alle huurders
Hestia wil graag de meningen van alle huurders horen. Alle huurders kunnen daarom deelnemen aan het Digitaal Advies Panel (DAP), de bewonersadviesgroepen (BAG) en themabijeenkomsten.

Lid zijn heeft voordelen
Hestia is een vereniging met leden. Lid zijn van Hestia heeft voordelen. Lidmaatschap geeft toegang tot actieve bemiddeling van klachten wanneer je er samen met Portaal niet uitkomt. Het geeft stemrecht op de ledenvergadering, toegang tot cursussen en themabijeenkomsten.