Afbraak huurbescherming onacceptabel

Hestia wijst Manifest Passend Wonen af

 

Minister Ollongren ontving op 7 juni het Manifest Passend Wonen van Portaal en 22 andere woningcorporaties. Met dit Manifest wil Portaal de discussie over het functioneren van de woningmarkt op gang brengen. Hestia en de andere huurdersorganisaties van Portaal wijzen het Manifest af. Het Manifest betekent niet alleen een fundamentele afbraak van de huurbescherming, maar leidt ook tot een vergaande inbreuk op de privacy.

 

Openbreken

Hestia is geschrokken van de voorstellen die het Manifest doet. Zo willen de opstellers van het Manifest bij de woningtoewijzing niet alleen kijken of de woning past bij de grootte van het huishouden, maar ook of de huurprijs past bij het inkomen. En ook als de huurder er al woont, moet de ontwikkeling van de gezinsgrootte en het inkomen jaarlijks worden gevolgd. Verandert er iets,  dan kan de woning minder passend worden gevonden door de corporatie. Dan is de woning bijvoorbeeld te duur, te goedkoop, te groot of te klein. De huurder is dan ‘scheefwoner’ geworden, zo is het idee. De corporaties vragen de minister om instrumenten om de huurovereenkomst in dat geval ‘open te breken’. Bijvoorbeeld om de huurprijs te verhogen of de huurder met voorrang naar een grotere of kleinere woning te laten verhuizen.

 

Niet dwingen

Voor de huurders betekent dat niet alleen een schending van de privacy, maar ook aantasting van de huurbescherming en de woonzekerheid. Nog afgezien van de vraag of dit praktisch uitvoerbaar is, is het volgens Hestia niet aan de corporaties om inkomenspolitiek te voeren. Bovendien zouden huurders niet ‘gestraft’ mogen worden als in hun leven een belangrijke gebeurtenis plaatsvindt, zoals gezinsuitbreiding, overlijden of verlies van inkomen. Weliswaar staat in het Manifest dat de corporatie een huurder die zogenaamd ‘te ruim’ of ‘te goedkoop’ woont niet dwingt om te verhuizen, maar als de huurder geen gebruik maakt van de mogelijkheid om met voorrang te verhuizen, wordt de huurprijs verhoogd.

 

Doorstroming

De problemen op de woningmarkt worden door Hestia erkend, evenals de noodzaak om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. De in het Manifest voorgestelde oplossingen gaan echter te ver en zijn voor Hestia onacceptabel. Hestia denkt graag met Portaal mee over andere manieren om de doorstroming te bevorderen. Dit hebben we al opgepakt in aanloop naar de Prestatieafspraken.

 

Lees hier het volledige persbericht van de huurdersbelangenverenigingen

Lees hier de volledige tekst van het Manifest passend wonen

 

Gepubliceerd Op: donderdag, 6 december, 2018Views: 25

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!