Huuraanpassing in onzekere tijden

De coronamaatregelen geven veel onzekerheid.

De gezamenlijke huurderbelangenverenigingen (HBV’s) van Portaal hebben Portaal daarom opgeroepen om de huuraanpassing 2020 uit te stellen.

Vooralsnog wil Portaal niet ingaan op ons verzoek en zet de geplande huuraanpassing door.

  • Portaal stelt dat niet alle huurders financieel geraakt worden door de coronatijd en dat voor huurders die in de problemen komen voldoende mogelijkheden zijn om met Portaal in overleg te raken over huur en betaling daarvan.
  • Portaal stelt óók dat de huuropbrengsten hard nodig zijn om bouw, onderhoud en renovatie mogelijk te blijven houden.

 

Hier kunt u ons verzoek en de reactie van Portaal lezen:

Verzoek uitstel huuraanpassing 2020

Reactie Portaal op verzoek uitstel jaarlijkse huuraanpassing

 

De gezamenlijke HBV’s kijken nog of er ruimte is voor gesprek met Portaal hierover.