Op 30 maart 2022 stonden de gezamenlijke huurdersverenigingen van Portaal mét Portaal in de Volkskrant en Trouw. Zij roepen de politiek op tot solidariteit, om de zwakste schouders niet in de kou te laten zitten.

Volkskrant en Trouw, 30 maart 2022

Huurdersbelangenverenigingen tonen solidariteit en roepen overheid op om hetzelfde te doen

Den Haag, laat de zwakste schouders niet in de kou zitten

Steeds meer huurders kunnen de stijgende energielasten niet betalen. Op dit moment lopen alle huurders met een minimuminkomen de kans om in ernstige financiële problemen te komen. Daar mogen wij in Nederland niet van wegkijken. Dat vonden ook de zes huurdersbelangenverenigingen en woningcorporatie Portaal zelf.

Leendert de Bruin en Paul Smith leggen namens de huurdersbelangenverenigingen uit waarom zij hun nek uitstaken voor deze groep huurders. De Bruin: ‘We maken ons zorgen dat deze huurders straks afgesloten worden en letterlijk in de kou komen te zitten. Dat is onacceptabel. We willen dat iedereen bijdraagt om dit te voorkomen.’ De huurdersbelangenverenigingen hebben daarom voorgesteld om de huren van de woningen met een F en G label dit jaar niet te verhogen. Met Portaal hebben zij afgesproken om van de hoogste middeninkomens daarvoor iets meer huurverhoging te vragen. Smith benadrukt dat hij het een goede eerste stap vindt, maar dat er vooral vanuit de overheid meer nodig is: ‘In Nederland dragen niet de sterkste schouders de zwaarste lasten, zo bleek uit onderzoek van het CPB. Dat is verre van solidair.’

Dirk Jan van der Zeep en Sander Heinsman, bestuurders van Portaal, staan helemaal achter de noodkreet van de huurdersbelangenverenigingen. Van der Zeep: ‘Wij zien nu al dat steeds meer mensen, door de extra lasten, moeite hebben om rond te komen. We doen wat we kunnen om hen nu al te helpen, maar het is aan de overheid om te komen met een structurele oplossing. En liever vandaag, dan morgen.’

De Bruin roept de overheid dan ook op om in actie te komen: ‘Laat zien dat u echt iets wil doen voor de mensen met de zwakste schouders. Niet met een eenmalige toelage voor iedereen of met andere generieke maatregelen. Maar geef corporaties ruimte voor maatwerk en verhoog de minimum inkomens. Wij hebben laten zien wat solidariteit is. Doet u dat ook?’

Gepubliceerd Op: vrijdag, 1 april, 2022Views: 163

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!