Huurontwikkeling 2016

Hestia en de gezamenlijke HBV’s maken zich al jaren zorgen over de betaalbaarheid van huurwoning en dringen net zo lang aan op matiging. Na jaren van huurstijgingen is het eindelijk in 2015 gelukt de laagste inkomens te ontzien van verdere verhogingen. Dit bescheiden succes is de opmaat geweest voor versteviging van de inzet van de HBV’s voor de komende jaren.

Portaal was bereid de zoektocht naar huurmatiging gezamenlijk in te willen zetten.

Lees hier wat er aan de onderhandelingen vooraf ging.

 

Scenario’s

Portaal heeft een aantal huurscenario’s doorgerekend. Op verzoek van de HBV’s zijn een aantal 0% scenario’s meegenomen.

Portaal kijkt met de berekeningen naar de gevolgen van het beleid over een periode van 10 jaar. Een van de taakstellingen van Portaal is de aanpak van scheefwoners. Bij het doorrekenen van de huurontwikkeling maakt zij daarom onderscheid naar huurders in verschillende inkomens categorieën.

De berekeningen zijn met de HBV’s gedeeld, waarna de HBV’s een onafhankelijke deskundige er naar heeft laten kijken.

 

0% voor de meeste huishoudens

Uit de berekeningen bleek dat het mogelijk is om in 2016 0% huurverhoging door te voeren voor alle huishoudens met een inkomen tot € 44.360. De huren blijven voor 80% van de huishoudens in 2016 gelijk.

Voor inkomens boven € 44.360 wordt de huur maximaal verhoogd, met 4,6%. Portaal wil hiermee het scheefwonen aanpakken. De HBV’s zijn niet overtuigd dat huurverhoging een effectieve manier is om het scheefwonen aan te pakken, maar hebben de verhoging niet kunnen voorkomen.