Hestia Magazine juni 2016

Perikelen over het opleveren van de woning bij verhuizing

‘In dezelfde staat’

‘Mijn moeder is recent verhuisd van haar huurwoning naar een zorgcentrum. Wij hebben nu de huur opgezegd en maken de woning leeg. In de woning zijn zaken aanwezig, zoals een elektrisch bedienbaar zonnescherm en een inbouwkast, waarvan wij verwachten dat een nieuwe huurder ze graag zal willen overnemen. Dat mag van ons kosteloos. Portaal staat echter op het standpunt dat niets mag worden overgenomen, ook niet met de nadrukkelijke instemming van de volgende huurder.’

Deze mail ontving Hestia vorig jaar van de dochter van een trouwe huurder die een goed onderhouden woning achterliet. De klacht staat niet op zich. Vaker ontvangen wij berichten van – vooral oudere – huurders die zich in aanloop naar een verhuizing afvragen hoe de woning moet worden opgeleverd. En die vrezen voor hoge kosten voor het ongedaan maken van veranderingen. In dit artikel leest u meer over de zorgen van huurders, het beleid van Portaal en de praktijk van alle dag.

 

Dezelfde staat

Volgens de wet moet een huurder de woning in dezelfde staat opleveren als bij het aangaan van de huurovereenkomst. Dat geldt niet voor Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) waarvoor toestemming is verleend door de verhuurder. En evenmin geldt dat voor zaken die door normaal gebruik en slijtage zijn verouderd. Uitgangspunt voor ‘dezelfde staat’ is de opnamestaat die gemaakt is bij aanvang van de huur. Is er geen opnamestaat, en ontstaat er onenigheid, dan moet de verhuurder aantonen dat de woning in een andere staat wordt opgeleverd. De regels voor het herstellen in dezelfde staat gelden voor huurcontracten afgesloten op of na 1 augustus 2003. Bij contracten van vóór die datum moet de woning in goede staat worden opgeleverd.

 

Niet-roerend en roerend

Niet roerende (zelf aangebrachte) veranderingen zijn zaken die aard- en nagelvast aan de woning zijn bevestigd en niet zonder schade zijn te verwijderen. U kunt dan denken aan een luxe keuken of extra radiatoren. Deze vallen onder het Beleid Zelf Aangebrachte Veranderingen´. Als u hiervoor destijds schriftelijk toestemming hebt verkregen, is duidelijk of deze ZAV mag blijven zitten. Als de ZAV in goede staat is en de verhuurbaarheid niet schaadt, is dat meestal het geval.

Roerende zaken zijn zaken die zonder noemenswaardige kosten ongedaan gemaakt en/of verwijderd kunnen worden, zoals gordijnrails en losliggende vloerbedekking. Deze zaken vallen niet onder het beleid Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV). In principe moet de huurder ze bij vertrek verwijderen.

Tot zover de wet en het beleid van Portaal. Maar zoals altijd is er een schemergebied waar zowel de wet als het beleid niet zondermeer uitsluitsel over geven.

 

Casus 1

U woont al 40 jaar in de woning en – zoals wel vaker gebeurde in die tijd – hebt u een plavuizen vloer aangelegd en balken tegen het plafond gemonteerd. U hebt destijds geen toestemming gevraagd, of alleen mondelinge (en geen schriftelijke) toestemming verkregen. De zaken zijn keurig onderhouden en in goede staat. Portaal is van mening dat alles eruit moet. De aangebrachte zaken schaden de verhuurbaarheid, vindt Portaal. De VOC brengt duizenden euro’s in rekening als u de zaken laat zitten.

 

Casus 2

U hebt enkele jaren geleden een goede laminaatvloer aangelegd en bent hier altijd heel zuinig op geweest. Bij uw verhuizing zou u graag deze vloer willen overdoen aan de nieuwe bewoner, want meenemen heeft geen zin: de vloer raakt beschadigd en past niet in de nieuwe woning. Van Portaal moet u de vloer verwijderen. Wettelijk gezien is dit correct. Maar in de praktijk kost dit veel geld, tijd en moeite voor zowel de vertrekkende huurder (die een goede vloer moet wegbreken) als de nieuwe huurder (die een nieuwe vloer moet leggen).

 

In gesprek

Samen met de andere huurdersorganisaties van Portaal hebben wij deze problemen op het hoogste niveau bij Portaal neergelegd. Wat hebben we onder meer aangekaart?

  • Portaal wil dat de woning kaal wordt opgeleverd, en staat niet toe dat spullen ter overname worden aangeboden. Dit moet anders: overname moet wel mogelijk zijn.
  • Niet aangemelde ZAV’s die er keurig uitzien en de verhuurbaarheid niet schaden, omdat ze een ‘neutrale’ uitstraling hebben en niet aan smaak onderhevig zijn, moeten kunnen blijven zitten. Overname door Portaal of de volgende huurder moet worden mogelijk gemaakt.
  • Voor trouwe huurders met een keurig onderhouden woning met niet aangemelde of mondeling aangemelde ZAV’s die smaakgevoelig zijn c.q. gedateerd zijn: hiervoor moet een uitzondering mogelijk zijn.

Portaal en de huurdersorganisaties gaan zich de komende maanden hierover buigen. De heer Keijts, directeur-bestuurder van Portaal, heeft in een eerste reactie aangegeven van mening te zijn dat overname van spullen in principe mogelijk moet zijn.

 

Voorinspectie

Hestia krijgt ook klachten van vertrekkende huurders over de houding van de woninginspecteurs van de VOC. Zo krijgen zij bij de voorinspectie zonder veel uitleg een lijst met reparaties en bijbehorend prijskaartje gepresenteerd. Er wordt met hoge kosten gedreigd terwijl het achteraf soms mee blijkt te vallen. Meer inlevingsvermogen vanuit de VOC zou hier op zijn plaats zijn. VOC gaat hierop alert zijn.

 

Onzeker over de oplevering?

Wat we alvast hebben afgesproken met Portaal, is dat oudere bewoners die zich afvragen wat ze aan hun woning moeten doen, en daarom twijfelen over verhuizen, bij de VOC een vóór-voorinspectie kunnen aanvragen. Zo krijgen ze inzicht in wat er eventueel moet gebeuren aan de woning. Overigens kunnen zij met vragen over verhuizen ook terecht bij de wooncoaches. Wat Hestia betreft is een volgende stap dat Portaal meer tegemoet komt aan deze groep trouwe huurders en dat goed onderhouden ZAV’s kunnen blijven zitten.

Voor de moeder en dochter aan het begin van dit verhaal komt dit helaas te laat. De zonwering belandde in de kliko. Maar dankzij hun verhaal, en dat van een aantal andere huurders, staat dit onderwerp nu prominent op de agenda van Hestia en Portaal.