Hestia heeft langere tijd zorgen over de betaalbaarheid van de huren en de toename van (stille) armoede in de stad. Dit is niet alleen een probleem van huurders van Portaal, dus zoekt Hestia samenwerking met andere huurdersverenigingen. Ook streeft Hestia naar herstel van het contact met de gemeente. Deze was in 2013 weggevallen.

In 2014 heeft Portaal de maximaal toegestane huurverhogingen doorgevoerd waarbij het inkomen van de huurder een belangrijke rol speelt. Hier staat niets voor de huurder tegenover. Portaal investeert in Amersfoort niet in renovaties of verbeteringen van woonomgeving en minimaal in nieuwbouw. Op deze manier is de Amersfoortse huurder een melkkoe.

Naast het feit dat Portaal de huurprijzen bij nieuwe verhuringen in de afgelopen jaren steeds maximaal heeft verhoogd, begint de situatie voor veel huurders onhoudbaar te worden.

Portaal is echter onvermurwbaar. In de afgelopen jaren legt zij alle kritiek op haar plannen en voorstellen voor aanpassingen ter zijde.

De regering vindt het wenselijk dat huurdersorganisaties betrokken worden bij de totstandkoming van het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid en de beleidsvoornemens van de corporatie.

Met wethouder Imming is gesproken over betaalbaarheid, duurzaamheid, ouderenhuisvesting en de verkoop van sociale huurwoningen. Lees meer over dit gesprek:†verslag werkbezoek hbv’s met wethouder Imming 22 september 2014

 

Met wethouder Tigelaar is gesproken over het Sociaal Fonds Amersfoort. Deze fonds richt zich op armoedebestrijding en armoedepreventie.

Lees meer†hierover:†Amersfoort Nu 1 oktober 2014

Gepubliceerd Op: maandag, 24 november, 2014Views: 40

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!