De Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt gelukkig afgekort tot AVG. Over de AVG is veel te doen. Het is aangescherpte wetgeving, gericht op het beschermen van uw privé gegevens.

Welke informatie bewaren we? En hoe komen we daar aan?
Als u lid bent van Hestia, of huurder bent die interesse heeft getoond voor ons werk, dan hebben wij gegevens van u. Dat zijn naam en contactgegevens zoals adres, email en telefoonnummer.
Die gegevens hebben we ook als u door Hestia geholpen bent via onze klachtenbemiddeling. Dan hebben wij een dossier op uw naam.
Deze gegevens hebben we in de loop van de jaren verzameld en bewaard zodat wij u persoonlijk kunnen informeren en betrekken bij ons werk.

Waarom bewaren we informatie?
Hestia wil graag in contact zijn en blijven met haar leden en andere huurders. We zijn daarom heel blij met contactinformatie en gaan er zuinig mee om.
Wij gebruiken de informatie om ons werk te kunnen doen. Bijvoorbeeld om u uit te nodigen voor een bijeenkomst of vergadering, informatie of een verslag toe te sturen of om uw mening ergens over te vragen.

U mag altijd aan ons vragen om uw gegevens uit ons bestand te verwijderen.

Wat doen wij níet?
Hestia deelt uw gegevens verder met niemand. Ook niet bijvoorbeeld met de bewonerscommissie in uw complex. Uw lidmaatschap van Hestia is immers een privé zaak.

Gaat u verhuizen? Hestia ontvangt geen informatie van Portaal over wie waar woont of wanneer een huurder verhuist.
Gaat u verhuizen? Geef uw verhuizing dan óók aan ons door. We raken u anders letterlijk kwijt.