Missie en visie

Wat is een missie en visie?

Met een missie en visie stellen we vast wie we zijn, wat we willen en hoe we daar willen komen. Door hier duidelijk over te zijn, kunnen we duidelijker keuzen maken en koers houden. Dit geeft houvast, ook als de omgeving  waarin we werken (politiek, economie, beleidsontwikkelingen enz) verandert.

Missie en visie van Hestia

Missie Hestia
Bewonersvereniging Hestia maakt zich hard voor de belangen van de huurders van Portaal Eemland in Amersfoort. Daarbij richt Hestia zich op de belangen van individuele huurders, georganiseerde huurders en woningzoekenden. Hestia staat bij de huurders en Portaal bekend om haar voortvarende oplossingsgerichte aanpak bij klachten van (individuele) huurders. Bewonerscommissies weten dat zij bij Hestia terecht kunnen met vragen en voor ondersteuning, zowel inhoudelijk, als organisatorisch. Hestia is op beleidsniveau een kritische en opbouwende gesprekspartner van zowel Portaal als de gemeente Amersfoort.

Bovenal is Hestia een vereniging die midden in de wijken staat om problemen tijdig te signaleren en oplossingen aan te kunnen dragen, maar ook op de hoogte is van huurderinitiatieven en daarbij zoveel mogelijk aansluiting zoekt of facilliteert.

Visie Hestia
Bewonersvereniging Hestia streeft naar:
– Betaalbaar wonen voor lage- en middeninkomens
– Een minimale huurverhoging voor zittende huurders
– Een dienstverlening van Portaal waar huurders tevreden over zijn en waar problemen snel worden opgelost;
– Het vergroten van de invloed van bewoners op hun eigen woon- en leefomstandigheden;
– Leefbare wijken, buurten en complexen waar huurders van Portaal naar eigen tevredenheid wonen.
– Huurwoningen waarvan de kwaliteit aansluit bij de wensen van de huurder
– Zo veel mogelijk keuzevrijheid voor huurders en woningzoekenden.
– Het verlagen van de huurquota; het percentage van het inkomen dat aan huur kan worden gevraagd.
– Blijvend stimuleren van huurderparticipatie en alle initiatieven hiertoe.