Hestia ziet kracht in samenwerking en neemt deel aan overleg op zowel regionaal als landelijk niveau. We zoeken samenwerking daar waar dit functioneel is en de huurdersbelangen dient. We bouwen aan goede relaties met onze gesprekspartners, op zoek naar gezamenlijke belangen, standpunten en adviezen.

We overleggen ín en óver Amersfoort met:

  • Portaal Eemland
  • De huurdersorganisaties van andere woningcorporaties in Amersfoort (SHOW en HBVA)
  • De gezamenlijke corporaties in Amersfoort (Omnia Wonen, Portaal en Alliantie)
  • Gemeente Amersfoort (zowel ambtelijk als bestuurlijk).

Voor afstemming over de regio Eemland overleggen we met:

  • Portaal Eemland
  • VHOS (de huurdersvertegenwoordiging van Portaal in Soest)

Op landelijk niveau overleggen we met:

  • Portaal Centraal (Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en medewerkers)
  • Alle huurdersvertegenwoordigingen van Portaal in de regio’s.

Meer informatie over deze werkrelaties kunt u hier lezen.