Vergaderdata bestuur Hestia 2019

Het bestuur vergadert één keer per zes weken. De vergaderingen zijn niet openbaar. Van de vergaderingen wordt verslag opgemaakt.

Huurders en leden kunnen agendapunten voor deze vergaderingen aandragen. Dit moet uiterlijk twee weken voor de vergadering kenbaar zijn gemaakt.

De vergaderingen in 2019 zijn in de avond op:

  • 17 januari 2019
  • 21 februari 2019
  • 11 april 2019
  • 28 mei 2019
  • 4 juli 2019
  • zomerreces 15 juli tot 30 augustus 2019
  • 5 september 2019
  • 17 oktober 2019
  • 28 november 2019

Buiten deze vergaderingen overlegt het bestuur met VHOS,  één keer per vier weken.

De Algemene Ledenvergadering is gepland op donderdag  25 april 2019. Deze is in de avond. Alle huurders zijn welkom. Alleen leden kunnen stemmen.