Wonen is vooral een zaak van bewoners. Het is daarom in de wet geregeld dat de huurder invloed heeft op de verhuurder. Het is aan de huurder gebruik te maken van deze rechten en zijn stem te laten horen. Waar huurders de handen in elkaar slaan en gezamenlijk optrekken, staan ze sterk. Precies daarom is Bewonersvereniging Hestia opgericht. Hestia behartigt de belangen van alle huurders van Portaal Eemland in Amersfoort.

Wat doet Hestia?

Bewonersvereniging Hestia is een belangrijke gesprekspartner voor Portaal. De vereniging heeft invloed op de plannen van Portaal door het geven van gevraagd en ongevraagd advies. Voor sommige beslissingen moet Portaal eerst advies van Hestia hebben gevraagd.

– Hestia overlegt met Portaal over onderwerpen die alle huurders aangaan zoals huurverhoging, berekening servicekosten, klachtenafhandeling en onderhoudsbeleid.
– Hestia ondersteunt bewonerscommissies en bewoners die zo’n commissie willen opzetten. Bewonerscommissies zijn in buurten en wijken actief.
– Hestia geeft actuele informatie en biedt relevante scholing aan actieve leden
– Hestia helpt haar leden bij het oplossen van problemen als zij er samen met Portaal niet uitkomen.

Hoe zit Hestia in elkaar?

Hestia is een onafhankelijke vereniging van huurders van Portaal Eemland in Amersfoort.
Hestia is een koepelorganisatie. Dit houdt in dat naast individuele leden, Hestia ook bewonerscommissies op complexniveau ondersteunt.
Hestia wordt geleid door een bestuur van vrijwilligers, en ondersteund door een secretariaat en adviseur.

Het bestuur heeft inhoudelijk ruggespraak met huurders via contacten met bewonerscommissies, (digitale) peilingen en informatieve bijeenkomsten. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af tijdens de Algemene Leden Vergadering en via het jaarverslag.