Hestiakomt op voor de belangen van de huurders van Portaal in Amersfoort. Ons bestuur bestaat uit enthousiaste mensen die het belangrijk vinden om het gezichtspunt van de huurder goed onder de aandacht te brengen. Wij overleggen met Portaal en andere huurdersorganisaties over onderwerpen die van belang zijn voor huurders. We zijn er ook voor huurders die het idee hebben dat Portaal onvoldoende aandacht heeft voor hun wensen, vragen of klachten. Het bestuur wordt professioneel ondersteund bij beleidsadvisering en het secretariaat.