Andie van den Ochtend – secretaris

Momenteel werk ik als stafmedewerker bij een zorgorganisatie. Na dertig jaar in de zorg in diverse functies wilde ik graag mijn blikveld verbreden naar een andere sector. En dat kan bij Hestia. Bij Hestia kan ik me verdiepen in de wereld van de sociale woningbouw en me hard maken voor de huurdersbelangen.

Mijn officiële benoeming als bestuurslid vondt plaats door de Algemene Leden Vergadering in april 2018. Sindsdien ben ik secretaris. Dit houdt in dat ik me naast alle inhoudelijke zaken ook bezig hou met de administratieve zaken zoals het werkplan en jaarverslag.

Paul Smith – voorzitter

Een stapje terug doen in een anders zeer actief leven is een bijzondere uitdaging. Ik wilde betrokken en uitgedaagd blijven, maar vooral betekenis hebben voor anderen.

Betekenis hebben voor anderen is dan ook een belangrijk drijfveer geweest bij mijn keuze om me aan te melden voor bestuurswerk bij Hestia. Hestia is er voor anderen, voor alle huurders van Portaal, dus ook voor u.

Samen met de andere bestuursleden, ga ik dus enthousiast voor u aan de slag.

Jorn Jongma – penningmeester

In een eerdere baan heb ik regelmatig opgeschreven hoe belangrijk een goede huurdersvertegenwoordiging is. Daarom ben ik als huurder van Portaal in Amersfoort lid geworden van Hestia en heb ik me als bestuurslid aangemeld toen ik hoorde dat daar nog behoefte aan was.

Ik krijg er energie van om ervoor te zorgen dat we als Hestia in alle overleggen waar we aan meedoen een stevige en serieuze gesprekspartner zijn

Frans Kamps – bestuurslid

Via de bewonerscommissie in ons wooncomplex ben ik bij Hestia terecht gekomen. Begin jaren 80 ben ik al actief geweest in een huurderscommissie en zag het belang van goede huurdersvertegenwoordiging. Door verhuizing en werk ben ik toen gestopt. Maar bleef wel betrokken in overlegsituaties, eerst in een ondernemingsraad en later in de cliëntenraad bij het UWV. Dit alles onder het motto ‘blijf betrokken en wees zinvol bezig’. Met een achtergrond in techniek, welzijnswerk en ICT ben ik breed geïnteresseerd. De energietransitie van de komende jaren is een grote uitdaging waar ik graag in mee wil denken. Omdat huurders hier veel belang bij hebben.

Wijnand Akerboom – bestuurslid

Voorheen heb ik mij al enkele jaren voor Hestia mogen inzetten. Graag wil ik hier een vervolg aan geven.

Ik wil mij inzetten voor de belangenbehartiging van de huurders van Portaal. De komende jaren vinden grote nieuwbouwprojecten plaats in Amersfoort. Ook staan grote renovaties en groot onderhoud op het programma. Ik zal mij vooral richten op de huurders, zoals bijv. in de bewonerscommissies. Naast een inbreng in renovatieprojecten hoop ik een bijdrage te leveren aan de verhoging van de leefbaarheid in de wijken.

Samantha van de Laar – vrijwilliger klachtenbemiddeling

Sinds 2015 zet ik me in als vrijwilliger bij Hestia, voor u. Ik zocht iets waarmee ik een helpende hand kon reiken, maar waarmee ik ook mijzelf kon uitdagen. Dit heb ik gevonden bij de klachtenbemiddeling van Bewonersvereniging Hestia.

Op de maandagochtenden ben ik aanwezig op ons kantoor aan de Van Randwijcklaan en zoek ik een weg in de soms moeilijke dossiers, die door verschillende omstandigheden ontstaan zijn.

Ik voel me bij Hestia en met deze taken als een vis in het water.

Marlies Bodewus – adviseur Stade Advies

Stéfanie Verboon – secretaresse