Laat je mening horen!

Hestia adviseert en praat namens alle huurders

Alle huurders mogen dus meepraten als het gaat om de inhoud van adviezen en het bepalen van standpunten.
Per onderwerp zoeken we naar de meest passende vorm hiervoor. Het onderwerp, het tijdpad, uitvoerbaarheid en kosten spelen hierbij een rol.

Participatievormen bij Hestia

Bewonerscommissie avond

Om de onderlinge contacten tussen Hestia en de bewonerscommissies en de commissies onderling te bevorderen organiseert Hestia informele contactavonden.
Zo mogelijk wordt tijdens deze avonden een actueel advies onderwerp besproken.

 

Ledenavond en bewonersavond

Leden of alle huurders worden uitgenodigd mee te praten over een adviesaanvraag.
Of meepraten aan leden is voorbehouden, ligt aan het onderwerp.

Digitale raadpleging

Als een onderwerp zich er voor leent, wordt hiervan een digitaal vragenlijst opgesteld en toegestuurd aan alle huurders waar we een emailadres van hebben.

 

Contact via e-mail

Hestia kan alleen via e-mail uitnodigingen sturen om mee te doen aan deze activiteiten.

Laat ons daarom je e-mailadres weten! Dit doe je door een e-mail te sturen naar info@bvhestia.nl met je naam en adres, of dit formulier in te vullen.