Algemeen
Bewonerscommissies kunnen subsidies van Hestia ontvangen. De subsidies bestaan uit twee componenten. Deze zijn:

  • Een basis bedrag bestemd voor het dekken van vaste kosten
  • Een bedrag per lid van Hestia dat in het complex woont

De hoogte van de vergoedingen wordt jaarlijks door het bestuur van Hestia vastgesteld.

Basisvergoeding
Hestia verstrekt een vergoeding ter dekking van de vaste kosten van de bewonerscommissie. Het bedrag is gemaximeerd.
Vaste kosten zijn kosten voor:

a. telefonie en post

b. kantoor benodigdheden

c. vergaderingen van de commissie

d. literatuur

e. zakelijke bankrekening

– De bewonerscommissie ontvangt deze vergoeding op basis van een door de commissie in te dienen begroting.

Vergoeding per lid van Hestia
– Hestia verstrekt een vergoeding gebaseerd op het aantal leden van Hestia in het complex dat is vertegenwoordigd door de commissie.
– Het aantal leden waarvoor een bewonerscommissie recht heeft op een vergoeding, is het aantal per 1 januari van het lopende jaar. Dit is het aantal dat in het jaarverslag is vastgesteld.

Aanvragen
– De bewonerscommissie ontvangt tijdig een uitnodiging voor het indienen van een aanvraag. De commissie ontvangt dan:

  • informatie over de hoogte van de vergoedingen in dat jaar
  • een formulier voor het begroten en aanvragen van de basisvergoeding
  • een opgave van het aantal leden in het complex waar de commissie actief is

– Een gespecificeerde aanvraag van de vaste vergoeding dient vóór 1 april van het lopende jaar plaats te vinden.
– De vergoeding per lid hoeft niet te worden aangevraagd, deze ontvangt de groep automatisch tegelijk met de vaste vergoeding.
– Nieuwe bewonerscommissies kunnen gedurende het jaar, na opening van een zakelijke rekening, tussentijds een begroting indienen.

Betaling
– Hestia stort de vergoedingen op een zakelijke rekening op naam van de bewonerscommissie.
– Betaling van de vaste vergoeding gebeurt in ene, uiterlijk vier weken na ontvangst van de aanvraag.

Verantwoording
– De bewonerscommissie dient jaarlijks een verslag te maken van de besteding van de vaste vergoeding.
– Het verslag dient gespecificeerd te zijn en onderbouwd met betalingsbewijzen.

Bijzondere activiteiten
– Hestia verstrekt een vergoeding voor bijzondere activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van buur(t)contacten en/of verbetering van de leefomgeving rondom het complex.
– Een aanvraag voor vergoeding van bijzondere activiteiten kan gedurende het hele jaar plaatsvinden.
– Voor het aanvragen van deze vergoeding, gelden de regels voor financiering van overige (tijdelijke) bewonersgroepen.