Hestia adviseert en praat namens alle huurders

Alle huurders mogen meepraten als het gaat om de inhoud van adviezen en het bepalen van standpunten. Dit doen we op verschillende manieren zoals bijeenkomsten of (digitale) enquêtes.
Per onderwerp zoeken we naar de meest passende vorm hiervoor. Het onderwerp, het tijdpad, uitvoerbaarheid en kosten spelen hierbij een rol.

Contact via e-mail

Hestia kan alleen via e-mail uitnodigingen sturen om mee te doen aan deze activiteiten. Laat ons daarom uw e-mailadres weten! Dit kan door een e-mail te sturen naar secretariaat@bvhestia.nl met uw naam en adres, of dit formulier in te vullen.