Vindt u dat er iets moet veranderen in het complex of de straat waar u woont? Bent u graag als eerste op de hoogte van wat er speelt in uw buurt? Vindt u het belangrijk dat Portaal of de gemeente rekening houdt met de mening van bewoners?  Als het antwoord op één van deze vragen ja is, dan is een bewonerscommissie echt iets voor u. Is er geen bewonerscommissie in uw complex of buurt, dan helpt Hestia u graag om er een op te richten. Als individuele huurder begint u weinig. Maar samen met andere bewoners staat u sterk.

Een bewonersorganisatie oprichten
In vier stappen naar een bewonerscommissie:

STAP 1 De initiatiefgroep: voorbereiding
Misschien kent u al bewoners die er net zo over denken als u. Als dat niet het geval is, is het raadzaam om eerst op zoek te gaan naar een medestander. Bewoners die zich net als u betrokken voelen bij wat er speelt in de straat of buurt. Samen kunt u het voorwerk doen om tot een bewonersorganisatie te komen.

STAP 2 Bewonersvergadering: steun van de achterban
Om een gezamenlijke start te kunnen maken, organiseert u een bewonersvergadering. U vindt dat er iets moet gebeuren. En u heeft goede ideeën waarmee u aan de slag wilt gaan. Maar wat vinden de andere bewoners? En willen ze zelf meehelpen? Dat komt u het beste te weten door het aan de medebewoners te vragen. En hoe meer steun u krijgt van andere bewoners, des te beter.

STAP 3 Basisafspraken van een bewonersorganisatie
Om te zorgen dat de samenwerking in de bewonerscommissie lekker loopt, is het verstandig om een aantal dingen te bespreken. Belangrijke onderwerpen om met elkaar afspraken over te maken zijn:

  • Wat is het doel van de bewonerscommissie?
  • Hoe willen we dat bereiken?
  • Welke taken pakken we op en wie doet wat?
  • Hoe betrekken we de andere bewoners?

STAP 4 Bekendmaking bij Hestia, Portaal en anderen
Zorg dat iedereen van uw bestaan af weet: bewoners, de gemeente, het welzijnswerk, enzovoorts. En vergeet vooral niet om u bekend te maken aan Hestia en Portaal. Anders loopt u subsidie mis! Bovendien wil Portaal graag met bewonerscommissies praten over allerlei zaken die belangrijk zijn voor bewoners. Bijvoorbeeld over het onderhoud of de leefbaarheid. Ook Hestia wil graag weten wat er in uw complex of buurt speelt. Want alleen dan kunnen wij de belangen van de huurders goed behartigen.

TIPS EN TRUCS

TIP 1 | Subsidie
Er zijn verschillende manieren om aan geld te komen. Niet alleen via Hestia en Portaal, maar ook via de gemeente. Bij de gemeente kunt u een beroep doen op het buurtbudget.

Ook zijn er allerlei mogelijkheden voor subsidies via bijvoorbeeld het Oranjefonds.

TIP 2 | Deskundige ondersteuning
Als bewonerscommissie kunt u meer bereiken met deskundige ondersteuning. En die is makkelijk in huis te halen. U kunt altijd een beroep doen op Hestia en onze professionele adviseur. Ook het meldpunt in uw wijk kan u wellicht verder helpen.

TIP 3 | Loop niet te hard van stapel
Een hardloper is een doodloper. Beperk u tot wat echt belangrijk is. En bedenk dat het lang kan duren voordat u resultaat boekt. Gelukkig is dat niet altijd het geval. Om de moed er in te houden is het slim om regelmatig iets op te pakken wat vrij snel verbeterd kan worden.

VRAGEN, KLACHTEN, MEER INFORMATIE?
Neem contact op met Hestia:
Van Randwijcklaan 33
3814 AB Amersfoort
(033) 470 10 49
e-mail: secretariaat@bvhestia.nl