Hestia ondersteunt bewonerscommissies en bewoners die een commissie willen oprichten.

Contactpersoon
Hestia heeft een vaste contactpersoon voor bewonerscommissies. Deze beantwoordt vragen of kan u doorverwijzen naar de juiste persoon bij Portaal of elders.

Scholing
Bestuursleden van bewonerscommissies kunnen op kosten van Hestia deelnemen aan cursussen van de Woonbond.

Uitwisseling
Hestia organiseert uitwisseling van kennis en ervaring tussen bewonerscommissies en -groepen.

Financiering
Via Hestia kan een bewonerscommissie subsidie voor haar werkzaamheden aanvragen, bijvoorbeeld voor kopieer- en telefoonkosten.

Overleg Portaal
Hestia heeft regelmatig overleg met de manager leefomgeving en de directeur van Portaal. Problemen die Hestia via meerdere bewonersgroepen signaleert, kan zij breed aan de orde stellen.

Oprichten nieuwe groep
Hestia kan bewoners helpen met het opzetten van een nieuwe groep. We helpen met het regelen van formele zaken, maar ook adviseren we over hoe je medehuurders kunt bereiken.

Ondersteuning op maat
Hestia kan bewoners uit een complex zónder bewonerscommissie tijdelijk ondersteunen. Tenminste twee bewoners moeten bereid zijn  samen met Hestia het probleem bij Portaal aan te kaarten.

Ondersteuning bij sloop of renovatie
Plannen voor sloop of renovatie zijn zeer ingrijpend voor huurders. Hestia kan meedenken met de bewoners. We kijken vooral of de rechten van bewoners goed gewaarborgd zijn. Bijvoorbeeld door mee te denken over het sociaal plan.

 

Hoe kunt u als bewoner meepraten?

Samen sterker
Als een huurder een klacht of wens heeft, en hij of zij is niet de enige in het complex, dan loont het om dit samen aan te kaarten. Portaal wil bij voorkeur afspraken maken met een vertegenwoordiging van de bewoners, en niet met individuele bewoners.

Bij Portaal aan tafel
Een groep bewoners kan tijdelijk actief worden rondom een wens of probleem. U kunt ook een formele ‘bewonerscommissie’ vormen. Hestia beveelt dit laatste aan bij complexen waar regelmatig wat aan de hand is, of waar bewoners werk willen maken van een leefbare en gezellige buurt. Bewonerscommissies zitten één tot twee keer per jaar met Portaal rond de tafel.

Erkende commissie
Hestia en Portaal hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Daarin staat onder meer hoe het overleg tussen Portaal en de bewonerscommissies moet plaatsvinden. Ook wordt verteld aan welke eisen een commissie moet voldoen. Zo moet de commissie één maal per jaar een vergadering met de achterban organiseren. Wanneer Portaal de commissie erkent als de vertegenwoordiger van de huurders, is de commissie formeel de gesprekspartner van Portaal.