Wat is scheefwonen?

Sociale huurwoningen zijn bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen. Er zijn wettelijke afspraken over welk inkomensniveau ‘passend’ is bij welk huurbedrag.

Op het moment dat een woning nieuw wordt verhuurd wordt het inkomen getoetst, maar daarna kan het inkomen flink doorstijgen terwijl de huurprijs verhoudingsgewijs achterblijft. Dit is scheefwonen.

 

Waarom is het erg?

Door scheefwonen zijn betaalbare sociale huurwoningen niet beschikbaar voor huishoudens met een laag inkomen. Het overheidsbeleid is er op gericht dat door huurverhogingen het aantrekkelijker wordt voor scheefwoners om te verhuizen – naar een ‘passende’ huurwoning of een koopwoning.

 

Wat vinden de huurderbelangenverenigingen?

De HBV’s vinden huurverhoging als drukmiddel te eenvoudig en het onderscheid op basis van inkomen onterecht. Een huurder is een huurder. Kleiner, ouder en/of minder aantrekkelijk wonen dan bij een inkomen zou ‘passen’ is en persoonlijke afweging van elke huurder, daarbij zijn de mogelijkheden om door te verhuizen vaak meer in theorie aanwezig dan in werkelijkheid. De HBV’s willen dat scheefwoners een echte keus hebben op basis van feitelijk beschikbare ‘passende’ huur- en koopwoningen voordat huurverhoging als drukmiddel wordt ingezet.