Senioren staan in de belangstelling van het maatschappelijk debat. Zij moeten langer zelfstandig thuis blijven wonen en er is sprake van vergrijzing. Hestia vroeg zich af of Portaal in Amersfoort voldoende is voorbereid op het huisvesten van senioren, en of haar woningaanbod en dienstverlening voldoende hierop is toegerust.

Hestia heeft daarom aan Portaal vragen gesteld over de beschikbaarheid van geschikte woningen voor senioren en over de mogelijkheden voor hulp aan senioren bij een verhuizing.

Seniorenhuisvesting in Amersfoort is niet alleen een zaak van Portaal. De uitkomsten van dit overleg zijn daarom ook meegenomen bij het overleg met de gemeente en andere corporaties over de prestatieafspraken.

Portaal heeft in Eemland woningen in Amersfoort en Soest. Hestia en VHOS, de huurdervertegenwoordiger van Portaal in Soest pakken dit onderwerp daarom ook samen op.

Werkgroep seniorenhuisvesting van start

 

Zoveel mensen, zoveel wensen

Uiteraard hebben senioren verschillende woonwensen. Over het algemeen kan echter gesteld worden dat zij gebaat zijn bij een gelijkvloerse woning en nabijheid van voorzieningen.

 

De doorstroming moet beter

Senioren worden op verschillende manieren weerhouden van verhuizing naar een voor hen meer geschikte woning. Zo is het een hoop geregel, waarbij veel via internet gaat. Bij lang zittende huurders kan het huidige huurbeleid soms leiden tot een belemmerende huursprong, waarbij de nieuwe huur veel hoger is dan de oude en de huidige uitvoering van het overnamebeleid door Portaal schrikt sommigen af.

Dit moet beter kunnen.

Portaal en HBV’s hebben een gezamenlijke werkgroep opgezet. Zij bespreken hoe de doorstroming van senioren en alle andere huurders beter kan.

 

VHOS en Hestia hebben aandacht gevraagd voor de volgende punten:

  • Een huurprijskorting voor senioren die een grote woning achterlaten
  • Voorrang voor senioren die een grote woning achterlaten
  • Uitbreiding van woningadvertenties met informatie over woning, toegankelijkheid en (al dan niet via de WMO aangebrachte) voorzieningen
  • Blijven labellen van woningen die voor senioren geschikt zijn en die dichtbij voorzieningen liggen
  • Labellen van woningen op basis van fysieke toegankelijkheid
  • Hulp aan senioren bij het regelen van een verhuizing
  • Maatwerk leveren aan senioren die graag in hun complex willen blijven wonen
  • Levensloopbestendig bouwen, zodat verhuizing minder noodzakelijk is bij veranderende omstandigheden

 

Hoezo ‘seniorenwoningen’?

Het woord ‘seniorenwoningen’ valt niet altijd goed. De ene senior is de andere niet, en waarom aparte woningen voor deze huurders, maar niet voor anderen?

Het labellen van woningen als 55+ woning is ook geen onverdeeld succes. De ‘senior van de toekomst’ wil niet in een seniorencomplex wonen. Het aantal reacties op deze woningen is laag. Complexen die verder weg liggen van voorzieningen en de uitstraling van een zorgwoning hebben, zijn minder populair.

Hestia pleit niet voor de bouw van seniorenwoningen, maar wel voor woningen die levensloopbestendig zijn. Dit vraagt een manier van bouwen dat mogelijkheden biedt voor veranderende behoeften van de bewoners.

 

Wooncoach Monique van de Walle.jpg

Mijn Wooncoach

Mijn Wooncoach biedt verhuisbegeleiding op maat.

Huurders van Omnia Wonen, Portaal en de Alliantie van 65 jaar en ouder kunnen gratis advies en begeleiding van de persoonlijke wooncoach inschakelen.

 

Prognose

Gemeente Amersfoort verwacht in de komende 15 jaar een grote toename van het aantal 1- en 2-persoonshuishoudens. Een deel van deze toename komt door toenemende vergrijzing en het langer thuis blijven wonen door senioren.

Portaal heeft deze ontwikkeling opgepakt en is van plan in de komende jaren vooral 1- en 2 persoonswoningen te bouwen. Hestia is hier blij mee.

 

Wie werkt samen met wie?

Woonruimteverdeling, en dus ook seniorenhuisvesting, worden in regionaal verband geregeld. Portaal Eemland is actief in Amersfoort en Soest. Hestia en VHOS spreken als huurdersvertegenwoordigers met Portaal Eemland over haar beleid en plannen. Hestia en VHOS stemmen onderling zo veel mogelijk standpunten af.

De resultaten van de gesprekken tussen Portaal, Hestia en VHOS zijn onderdeel van de inzet van Hestia en Portaal bij de onderhandelingen over de prestatieafspraken in Amersfoort.