Petitie

Wij

Allen die bij woningcorporaties huren of werken en de sociale huisvesting een warm hart toedragen.

constateren

  • Van de 12 maanden huur die de huurder betaalt, droeg de corporatie tot nu toe drie af aan Den Haag (Verhuurdersheffing en Vennootschapsbelasting).
  • Dit stijgt naar bijna 4 maanden omdat daar ook nog de ATAD bijkomt.
  • Deze heffing is bedoeld om belastingontduiking van multinationals tegen te gaan, maar wordt nu op grond van verkeerde redenen opgelegd en voert bovendien de belastingdruk van de woningcorporaties onevenredig en onnodig opvoert (tot ± 30%).

en verzoeken

  • Afschaffing van de ATAD die aan woningcorporaties geheven wordt.
  • Een herbezinning op de huidige behandeling van de sociale huisvesting. Dit met als doel de andere heffingen op de corporaties te laten vervallen zodat die hun vrijgekomen gelden kunnen investeren in een volwaardige, duurzame en betaalbare sociale huursector.

 

Hestia steunt deze actie, laat ook uw stem horen en teken hier de petitie

Gepubliceerd Op: donderdag, 23 mei, 2019Views: 23

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!