Verslag Ledenvergadering 17 mei 2022

Op deze pagina leest u het verslag van de formele delen van de ledenvergadering op 17 mei 2022. Dit gaat om het vaststellen van de jaarstukken en benoeming van bestuursleden.

Wilt u gelijk door naar de verslagen van de gesprekken aan de thematafels? Dat kan via onderstaande links:

 

 

Verslag ledenraadpleging Bewonersvereniging Hestia 2022

 

1             Aanpak/ opzet ledenraadpleging 2022

In 2022 zijn elementen van de schriftelijke ledenraadpleging uit 2021 gecombineerd met een fysieke ledenraadpleging.

In 2022 wilden we

 • Huurders bereiken en betrekken die anders nooit op vergadering komen.
 • Voldoen aan onze statutaire verplichtingen.
 • Een bijeenkomst nieuwe stijl organiseren (wat we in 2020 al wilden).

 

De ingezette middelen zijn:

 • Magazine, met stemkaart.
 • Alle informatie en stukken op de website, ook met stemformulieren.
 • Lange periode voor het stellen van vragen en evt opvragen van stukken.
 • Live bijeenkomst gericht op contact en dialoog. Formele zaken in korter tijdsbestek afhandelen, zodat meer tijd over blijft voor de inhoudelijke invulling.

 

Bijeenkomst/ vergadering:

 • Bijeenkomst organiseren op een plek met informele uitstraling
 • Formele zaken bij acclamatie vaststellen op basis van de info in het Magazine, op de site en evt vragen ter plekke.
 • Tijdens de bijeenkomst vooral ruimte maken voor gesprek aan thematische gesprekstafels.
 • Gesprekstafels onder (bege)leiding van een externe gast

 

2             Bereik

 • 660 Magazines zijn verspreid. Hiervan zijn 3 onbesteld retour gekomen als gevolg van overvolle brievenbussen en 1 geweigerd/ retour gestuurd. Een volle brievenbus is doorgaans een teken dat de woning leeg staat.
 • 4 webformulieren en 27 antwoordkaarten zijn gebruikt om te stemmen.
 • Naar aanleiding van het Magazine
  • hebben 4 huurders contact gezocht met vragen over wonen/ woning/ woonomgeving. Deze zijn door de klachtenbemiddeling in behandeling genomen
  • hebben 2 huurders de vergaderstukken opgevraagd. Deze zijn per post toegestuurd.

Op 17 mei 2022 hebben we 30 huurders en gasten ontvangen in KadeCafe.

 

 3             Vaststelling jaarstukken 2021

 • In april hebben alle huurders van Portaal in Amersfoort een Magazine ontvangen waarin beknopt is aangegeven waarover we vergaderen. De informatie en stukken hebben ook op onze website gestaan.
 • Zo hadden de huurders ruim 5 weken de tijd om de stukken te lezen en eventuele vragen te stellen.
 • We hebben in die periode geen vragen ontvangen van huurders over de jaarstukken. In totaal hebben 31 huurders een stemformulier ingevuld.
 • De schriftelijke stemmen zijn in meerderheid positief. Waar iemand niet akkoord is gegaan hebben we geen nadere toelichting over de beweegredenen.

 

Jaarverslag 2021. In het jaarverslag hebben we vastgelegd wat we in 2021 hebben gedaan.

27 mensen hebben hierover gestemd.

26 waren akkoord

1 was niet akkoord

 • De vergadering stemt in met vaststelling van het jaarverslag 2021.

 

 

Jaarrekening 2021      Met de jaarrekening geven we aan wat we hebben uitgegeven en waaraan. De jaarrekening is gecontroleerd door een accountant.

28 mensen hebben hierover gestemd.

26 waren akkoord

2 waren niet akkoord

 • Een huurder vraagt of Hestia ook een kascontrolecommissie heeft, zoals in WBTR is gestipuleerd. Dit is niet het geval. Als we in het komende jaar de statuten opnieuw beoordelen, dan wordt de WBTR en gevolgen voor de werkwijze bij Hestia meegenomen bij eventuele aanpassingen.
 • De vergadering stemt in met vaststelling van de jaarrekening 2021.

 

 

Activiteitenplan 2022. In het activiteitenplan beschrijven we wat we in 2022 willen doen.

28 mensen hebben hierover gestemd.

28 waren akkoord

0 waren niet akkoord

 • De vergadering stemt in met vaststelling van het activiteitenplan 2022.

 

Begroting 2022. De begroting is een raming van wat onze plannen in 2022 gaan kosten.

28 mensen hebben hierover gestemd.

26 waren akkoord

2 waren niet akkoord

 • De vergadering stemt in met vaststelling van de begroting 2022.

 

 4             (her)Benoeming bestuursleden

 • Een huurder geeft aan dat (her)benoeming van bestuursleden in de vergadering schriftelijk zou moeten gebeuren. Dit in verband met privacy van diegene die bezwaar hebben. Hier neemt het bestuur notitie van, met dank voor de aanwijzing.

 

Over de benoeming van Frans Kamps hebben

29 mensen gestemd

27 waren akkoord

2 waren niet akkoord

 • De vergadering stemt in met benoeming van Frans Kamps

 

Over de benoeming van Wijnand Akerboom hebben

28 mensen gestemd

27 waren akkoord

1 was niet akkoord

 • De vergadering stemt in met benoeming van Wijnand Akerboom

 

Over de herbenoeming van Paul Smith hebben

30 mensen gestemd

30 waren akkoord

 • De vergadering stemt in met herbenoeming van Paul Smith

 

Over de herbenoeming van Andie van den Ochtend hebben

29 mensen gestemd

28 waren akkoord

1 was niet akkoord

 • De vergadering stemt in met herbenoeming van Andie van den Ochtend

 

 

5             Afsluiting vergadering

 • Alle aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid en inbreng bij de vergadering.
 • Na vaststelling van de verenigingszaken, verhuizen de aanwezigen naar het café.
 • Daar wordt aan drie gesprekstafels gesproken over actuele onderwerpen:
 • Inclusieve wijken, onder (bege)leiding van regiomanager Mounaim Abdelkhalki
 • Energiebesparing, onder (bege)leiding van huurder Femke Tilma
 • Doorstroming, onder (bege)leiding van wooncoaches Monique van de Walle en Renate Nijenhuis
 • De uitkomsten van deze gesprekken neemt het bestuur mee naar overleggen met gemeente en Portaal.