Gemeente Amersfoort ? dinsdag 6 december 2022

Versnelde woningtoewijzing aan statushouders in vijf weken klaar

Amersfoort heeft binnen vijf weken 145 statushouders voorzien van een passende woning. Hiermee komt Amersfoort de afspraken met het Rijk na, om mensen met een verblijfsvergunning sneller te verhuizen uit een asielzoekerscentrum naar een woning. Daarom zijn vanaf dinsdag 6 december weer alle sociale huurwoningen beschikbaar via Woningnet voor alle woningzoekenden. Dat is een week sneller dan verwacht.

Astrid Janssen, wethouder Wonen: ?Het versneld huisvesten van zoveel Amersfoortse statushouders in een korte periode, is een bijzondere maatregel. Maar het was nodig om de druk op de vluchtelingenopvang zoals in Ter Apel snel te verminderen. Daar hebben wij ons samen met de woningcorporaties, Integratiewerk en COA voor ingezet. Tegelijkertijd werken we samen met de partners in de stad continu aan meer woningen voor alle inwoners. Door nieuwbouw of verbouw van panden, tijdelijke woonprojecten en manieren om doorstroming op de woningmarkt te bevorderen.?

Versnelde toewijzing
Amersfoort startte op 1 november 2022 met de versnelde woningtoewijzing aan een groep van 145 mensen met een verblijfstatus. Onder wie alleenstaanden en gezinnen met kinderen. COA bepaalde reeds dat zij in Amersfoort komen wonen. De gemeente ging ervan uit zes weken nodig te hebben. Bij de start is afgesproken in die periode woningen beschikbaar te houden voor noodsituaties in onze stad, bijvoorbeeld als een inwoner dakloos wordt of noodgedwongen door sloop moet verhuizen.

Uiteindelijk is het proces een week eerder afgerond en waren er 50 woningen voor statushouders nodig. In de afgelopen vijf weken zijn er twee woningen ingezet voor inwoners in een noodsituatie. Verder waren er onvoldoende oudere statushouders voor de beschikbare seniorenwoningen. Deze zijn daarom tussentijds vrijgegeven voor andere senioren die een woning zoeken.

Woningaanbod vergroten
Amersfoort werkt samen met partners in de stad aan huisvesting voor mensen die dringend een woning nodig hebben, zonder daarbij andere woningzoekenden uit het oog te verliezen. Onder andere met een woningbouwopgave van gemiddeld 1.000 woningen per jaar tot 2030 en diverse maatregelen om doorstroming in de stad te stimuleren. En door het inzetten van tijdelijke woningen. In de afgelopen jaren heeft Amersfoort ruim 650 tijdelijke woningen gerealiseerd.

Gepubliceerd Op: vrijdag, 9 december, 2022Views: 154

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!