Wat is de klachtencommissie?

Als je er met Portaal niet uit komt, kan je je klacht indienen bij de klachtencommissie. Dit is een onafhankelijke commissie, dat geen deel uitmaakt van de Portaal organisatie. Huurders zitten in die commissie. De commissie bepaalt de ontvankelijkheid van de klacht. Daarna onderzoekt zij de klacht, eventueel met een hoorzitting. De commissie adviseert de directie van Portaal over de oplossing.

Meer informatie over de klachtencommissie

 

De klachtencommissie is onafhankelijk en rapporteert jaarlijks zelfstandig over haar werk.

Jaarverslag 2017 Klachtencommissie Portaal Eemland

Jaarverslag 2018 Klachtencommissie Portaal Eemland

 

Contact met deklachtencommissie van Portaalkan per post of e-mail

Ambtelijk secretaris klachtencommissie Portaal Eemland

p/a Postbus 24082

3502 MB Utrecht

e-mail:kceemland@portaal.nl