Uw rechten rondom erfscheidingen zijn vastgelegd in boek 5van het burgerlijk wetboek. U mag door het maken vanafspraken met de buren afwijken van de wet. Voordat u aan deslag gaat, is overleg met de buren aan te raden. Afwijkingenvan de wet kunt u het beste schriftelijk vastleggen.

Erfscheidingen kunnen f helemaal op eigen terrein worden geplaatst f precies op de grens van uw tuin en de tuin van deburen.

Schuttingen

Een schutting achter het huis mag max. 2 meter hoog zijn, vrmax. 1 meter.Bij een erfscheiding geheel op eigen terrein zijn de kosten voorplaatsing en onderhoud geheel voor u. Uw buren mogenzonder uw toestemming helemaal niet aan uw schuttingkomen, zelfs niets er tegenaan plaatsen. Als u verhuist moet ude schutting verwijderen, tenzij deze wordt overgenomen.

Een erfscheiding precies op de grens tussen twee tuinen heetmandelig. Beide bewoners moeten er mee instemmen, enworden gezamenlijk eigenaar, zelfs al heeft n van beiden hetbetaald. Ieder mag zijn kant van de schutting gebruiken zoalshij wil. Veranderingen kunnen alleen in overleg.