Ik wil de huur opzeggen. Hoe moet dat? Je kan je huur opzeggen wanneer je dat wilt. Er geldt wel een opzegtermijn van 1 maand. Als je je woning bijvoorbeeld per 10 mei wilt verlaten, dan moet je huuropzegging uiterlijk op 10 april bij Portaal binnen zijn. Eerder mag natuurlijk ook. De laatste huurdag mag overigens niet op een feestdag of in het weekeinde vallen.

Huuropzegging kan alleen schriftelijk. Het gaat tenslotte om een contract dat je opzegt, je huurovereenkomst met Portaal. Het is belangrijk dat eventuele medehuurders ook hun naam en handtekening onder de huuropzegging zetten. Anders is je huuropzegging namelijk niet rechtsgeldig. Je kunt Portaal een brief sturen of gebruik maken van een opzeggingsformulier. Je brief of formulier kunt u inleveren bij het kantoor van Portaal, of naar Portaal sturen. Wij raden je aan je brief of opzeggingsformulier persoonlijk af te geven of aangetekend te versturen. Dan weet je zeker dat Portaal het ontvangt.

Zodra je huuropzegging is ontvangen, stuurt Portaal een bevestigingsbrief. In deze brief staat ook vermeld wanneer een Portaalmedewerker samen met jou de woning controleert. Je moet je woning namelijk in goede staat aan opleveren. Schoon en leeg, zoals je de woning van Portaal kreeg.

Als je de woning hebt verlaten en de huurovereenkomst is beëindigd, stuurt Portaal je de eindafrekening. Hierin staat het bedrag van eventuele herstelwerkzaamheden die Portaal heeft verricht om de woning goed op te leveren. Mocht je een huurachterstand bij Portaal hebben, dan is dat bedrag ook in de eindnota opgenomen. Je ontvangt de eindafrekening binnen een week nadat je huurovereenkomst is afgelopen.

Later krijg je voor bepaalde kosten als stook- en servicekosten een aparte afrekening. Voor meer informatie over het opzeggen van je huur, en voor opzeggingsformulieren, ga naar www.portaal.nl.