Er is onverhoopt een huurachterstand ontstaan. Wat moet ik doen?†Volgens het huurcontract moet je de huur vooruit betalen. Dat†wil zeggen dat de huur vůůr de eerste dag van een nieuwe†maand in bezit van Portaal moet zijn.†Als Portaal het huurbedrag niet op tijd ontvangt, danben je†aansprakelijk voor alle kosten die het gevolg zijn van de†vertraagde betaling. Als je niet aan je betalingsverplichting kan†voldoen, neem dan zo snel mogelijk contact op met Portaal.†Maak gebruik van de mogelijkheid om te praten, gooi brieven†(aanmaningen en dergelijke) nooit weg, maar bespreek die met†de verhuurder.


Wacht niet te lang.
Huurachterstanden lopen snel op tot hoge bedragen. Het†beleid van Portaal is er op gericht huisuitzettingen zoveel†mogelijk te voorkomen.

Als u de huur niet op tijd betaalt, neemt Portaal de volgende†stappen:

Schermafbeelding 2014-11-28 om 14.09.43

Betalingsregeling

Er bestaat bij Portaal in uitzonderlijke gevallen de mogelijkheid†om een betalingsregeling te treffen. Je moet hiervoor een†goede reden hebben. Hieraan zijn geen kosten verbonden.†Voorwaarde is wel dat je de huur van de lopende maand en de†daaropvolgende maanden gewoon betaalt.


Meer hulp nodig?
Soms zijn de geldproblemen zo groot dat je hulp van†maatschappelijk werk nodig hebt. Dat doet Portaal niet zelf, ze†kunnen wel helpen bij het zoeken naar de juiste oplossing.†Heb je specifieke vragen of wil je meer informatie? Neem dan†contact met Portaal op. Het is belangrijk dat je op tijd aan de†bel trekt.

Meer informatie is te vinden op: www.juridischloket.nl

Meer informatie en over geldzaken vind je op:†www.wijzeringeldzaken.nl