De wet maakt onderscheid naar een medehuurder en een†samenwoner.†Een medehuurder is iemand die met de huurder samenwoont,†een duurzame gemeenschappeljike huishouding voert en als†medehuurder is erkend. Een echtgeno(o)t(e) of geregistreerde†partner is automatisch medehuurder. Een samenwoner kan na†verloop van tijd als medehuurder worden erkend, hiervoor zijn†procedures.

Het samenwonen van ouders en een (volwassen) kind is in†principe aflopend, waardoor geen sprake is van een duurzame†gemeenschappelijke huishouding en medehuurderschap. Vanaf†35 jaar wordt dit doorgaans anders beoordeeld.†Een medehuurder geniet huurbescherming en alle rechten en†plichten van een huurder. Een samenwoner geniet dezerechten niet, maar heeft ook niet de plichten.

Verbreken van de relaties

Bij het vertrek of overlijden van de huurder, wordt de†echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner automatisch huurder.†Bent u gťťn echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner, laat u†goed informeren en kom tijdig in actie! Ook hiervoor zijn†procedures met termijnen.

Degene die de huur voortzet moet dit, aan de verhuurder†melden.†Bij een scheiding kan de rechter bepalen wie van de†medehuurders (voorlopig) in de woning mag blijven. De†huurder heeft niet vanzelfsprekend voorrang. De rechter weegt†de belangen.