Onderverhuur

Bij onderverhuur (of kamerverhuur) geeft de huurder van een zelfstandige woning, die in de woning zijn hoofdverblijf houdt, een deel van de woning aan een ander in gebruik tegen betaling.

Onderverhuur is geregeld in de wet. Een huurder mag een deel van de woning aan een ander verhuren, maar is aansprakelijk voor de gedragingen van de onderhuurder

Onderverhuur kan voor onbepaalde tijd. De wet heeft een proeftijd geregeld, waarin de verhuurder van de kamer kan opzeggen, zonder dat hij daarvoor een opzeggingsgrond hoeft te melden en zonder dat hij daarvoor naar de rechter moet als de onderhuurder niet instemt met de beëindiging. Na negen maanden geniet de onderhuurder huurbescherming waardoor het een stuk lastiger wordt om de onderhuurder uit de woning te zetten. Portaal stelt aan onderverhuur in ieder geval de volgende voorwaarden:

– Onderverhuur moet schriftelijk worden aangevraagd bij Portaal. Portaal bepaalt of onderverhuur wordt toegestaan.
– De onderverhuur mag niet leiden tot overbewoning en overlast.
– Maximaal één kamer per woning mag worden onderverhuurd.
– Er mag geen winst gemaakt worden met onderverhuur, de prijs van de kamer moet in verhouding staan tot de huurprijs van de woning.

Onderverhuur waarvoor geen toestemming is gegeven, is illegale onderverhuur. In geval van illegale onderverhuur start Portaal een ontruimingsprocedure en worden eventuele winsten van de huurder gevorderd.

Wilt u uw gehele huurwoning tijdelijk in gebruik geven aan een ander, dan spreekt Portaal van huisbewaarderschap. Ook daarvoor moet schriftelijk toestemming worden gevraagd engeldt een aantal voorwaarden. Vraag ernaar!