In de Algemene Huurvoorwaarden van Portaal en in de†Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente†staan allerlei regels over hoe je met de woning en†woonomgeving moet omgaan. Het doel is dat het wonen voor†iedereen prettig is en blijft. In de praktijk gaat het vooral om†plichten en verboden.

Portaal kan de huurder aanspreken op het naleven van de†huurvoorwaarden. De gemeente en de politie kunnen†bewoners aanspreken op het naleven van de APV.

Vrij vertaald, een selectie uit de huurvoorwaarden van PortaalÖ

De huurder:

– zorgt dat omwonenden geen overlast hebben van de†mensen en dieren die in de woning zijn
– mag geen voertuigen, afval en andere zaken in tuinen, op†balkons en in gemeenschappelijke ruimten stallen, opslaan†of deponeren.
– mag geen antennes, leidingen of reclame aan de†buitenkant van de woning aanbrengen.
– mag geen dieren houden die overlast of ongerief kunnen†veroorzaken.

en een selectie uit de APV van de gemeenteÖ.

Je mag:

– geen beelden of andere objecten beklimmen die daar niet†voor bedoeld zijn
– niet zonder redelijk doel in een portiek, poort of†gemeenschappelijke ruimte van een gebouw zijn
– niet op of tegen een raamkozijn of drempel zitten, staan†of liggen
– de poep van je hond niet laten liggen†niet in gemeentegroen parkeren