Urgentie

Ik zoek dringend een andere woonruimte. Kan ik voorrang krijgen? In zéér dringende gevallen wordt een woningzoekende als urgentiegeval aangeduid. Hierbij moet gedacht worden aan mensen die door lichamelijke beperkingen onmogelijk in de huidige woning kunnen blijven wonen, mensen die plotseling dakloos zijn geworden, mensen die door een levensbedreigende situatie een andere woonruimte nodig hebben, mensen die na een scheiding de zorgplicht over minderjarige kinderen hebben, mensen waarvan de huidige woonlasten te hoog zijn in verhouding met hun inkomen en mensen die hun koopwoning om financiële redenen gedwongen moeten verkopen. Voor meer informatie, ga naar

www.woonkompas.nl

Ik ben aangemerkt als urgentiegeval. Wanneer krijg ik een woning? Wie op de urgentielijst wordt geplaatst, heeft nog niet meteen een woning. De verhuurder streeft ernaar om binnen een zo kort mogelijke termijn een passende woning aan te bieden. Wie een passende woning weigert, wordt automatisch van de urgentielijst geschrapt. Voor meer informatie, ga naar

www.woonkompas.nl